H.M. Kong Harald og H.K.H. Kronprins Haakon besøkte i dag forskningsfartøyet FF «Kronprins Haakon» i Oslo.

FF «Kronprins Haakon» kom direkte fra tokt utenfor kysten av Dronning Maud Land i Antarktis. Om bord fikk de kongelige informasjon om det ferske toktet, og om skipets egenskaper i isen. Det er første gang Kongen besøker skipet – mens Kronprinsen var til stede i anledning skipsdåpen i hjemmehavnen Tromsø i fjor høst.

Det er en stor dag når Kongen kommer om bord. Både Kongen og hans sønn Kronprinsen er opptatt av forskning – og har stor interesse for det maritime. Besøket er til stor inspirasjon for oss, sier Polarinstituttets direktør, Ole Arve Misund.

Kongelige om bord i skipet

H.M. Kong Harald og H.K.H. Kronprins Haakon om bord på FF «Kronprins Haakon» i dag. Foto: Kjartan Mæstad / Havforskningsinstituttet

Kongen og Kronprinsen fikk omvisning i skipets forskningshangar som også huset ROV (fjernstyrt undervannsfarkost) nylig brukt til å undersøke havbunnen langs Astrid-ryggen i Dronning Maud Land. Deretter ble de kongelige vist rundt i skipets laboratorier. Kongen og Kronprinsen fikk informasjon om pågående forskning og kommende tokt under omvisningsrunden.

De kongelige sitter om bord og lytter til direktør Misunds informasjon om skipet

Direktør Ole Arve Misund fortalte om skipets egenskaper da H.M. Kong Harald og H.K.H. Kronprins Haakon gjestet FF «Kronprins Haakon» i dag. Foto: Kjartan Mæstad / Havforskningsinstituttet

Etter å ha tilbrakt nærmere et halvt år i Antarktis på tokt i regi av Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet, er det nå Arktis og fortsatt deltakelse i det store nasjonale forskningsprosjektet, «Arven etter Nansen», som står for tur.

For mer informasjon, kontakt:

Sven Gj. Gjeruldsen, ass. kommunikasjonssjef, Slottet. Tel: 22 04 87 00

Stig Mathisen, informasjonssjef, Norsk Polarinstitutt. Tel: 99 16 61 61

Kjartan Mæstad, kommunikasjonsrådgiver, Havforskningsinstituttet. Tel: 95 80 84 70

Marit Reigstad, prosjektleder, «Arven etter Nansen». Tel: 90 11 00 92

Et skip ligger til kai

FF «Kronprins Haakon» ligger nå til kai i Oslo etter flere måneder på tokt i Antarktis. om kort tid er det nye tokt i Arktis som venter skipet. Foto: Kjartan Mæstad / Havforskningsinstituttet