FF «Kronprins Haakon» på førstereis til Kong Håkon VII Hav

Av toktleder og programleder Harald Steen, havforsker Laura…

Øyvor og Malin i skole for å bli polarforskere

Men først møtte de Sveinung Rotevatn i anledning klima-…
gruppebilde glade personer

Til alle niendeklassinger i Tromsø: Vil du bli med på forskningstokt rundt Svalbard?

VI AVLYSER POLAR SKOLEDAG, MEN IKKE OPPGAVEN Polar skoledag,…
Mennesker på skipsdekk

Jakter klimasvar i Framstredet

Hver høst drar Norsk Polarinstitutt på tokt til Framstredet,…

Kongelig besøk på Norges nye isgående forskningsfartøy

FF "Kronprins Haakon" kom direkte fra tokt utenfor kysten av…

Jakter klimasvar i arktisk havområde

Norges nye isgående forskningsskip FF «Kronprins Haakon»…