BLOGG:  Dykkere tar prøver av isalger og dyreplankton under havisen

Forskere blogger direkte fra vårens tokt i det nordlige…

BLOGG: Vår i luften – i Barentshavet

Forskere blogger direkte fra vårens tokt i Polhavet i regi av…

BLOGG: Våren – et biologisk kritisk vindu i Arktis

I Arven etter Nansen-prosjektet undersøker vi det nordlige…

Alt må jo ha et sted å leve

Blogg 5 fra Arven etter Nansen-tokt i Polhavet. I dag: Adam Steer…

Jakten på det skjulte livet i vann

Blogg 3 fra Arven etter Nansen-tokt i Polhavet. I dag Simon Kline…

Tverrfaglig forskning i arktisk kulde

Blogg 1 fra Arven etter Nansen-tokt i Polhavet. I dag: toktlederne…

FF «Kronprins Haakon» på førstereis til Kong Håkon VII Hav

Av toktleder og programleder Harald Steen, havforsker Laura…

Øyvor og Malin i skole for å bli polarforskere

Men først møtte de Sveinung Rotevatn i anledning klima-…
gruppebilde glade personer

Til alle niendeklassinger i Tromsø: Vil du bli med på forskningstokt rundt Svalbard?

VI AVLYSER POLAR SKOLEDAG, MEN IKKE OPPGAVEN Polar skoledag,…
Mennesker på skipsdekk

Jakter klimasvar i Framstredet

Hver høst drar Norsk Polarinstitutt på tokt til Framstredet,…

Kongelig besøk på Norges nye isgående forskningsfartøy

FF "Kronprins Haakon" kom direkte fra tokt utenfor kysten av…

Jakter klimasvar i arktisk havområde

Norges nye isgående forskningsskip FF «Kronprins Haakon»…