En delegasjon fra Japan, med parlamentarikerne Yoshitaka Shindo og Tadahiko Ito i spissen, har besøkt Ny-Ålesund forskningsstasjon denne uka i forbindelse med åpningen av det japanske polarinstituttets nye observatorium i Kings Bay Veksthus. Tilstede var også representanter fra Utenriksdepartementet, Kings Bay AS og Norsk Polarinstitutt.

sd

Avduking av navneplaten på det japanske observatoriet i Ny-Ålesund. Fra venstre: Seksjonsleder Bjørn Midtun, Utenriksdepartementet (Norge), direktør Per Erik Hanevold, Kings Bay A/S, direktør Ole Arve Misund, Norsk Polarinstitutt, MP Yositaka Shindo, MP Tadahiko Ito og direktør Takuji Nakamura.

Det japanske polarinstituttet har vært aktivt tilstede i Ny-Ålesund siden 1991, og har hatt dialog med Kings Bay A/S om nye lokaler siden 2011. Da det ble bevilget midler til en ny bygning i Ny-Ålesund i 2017, ble denne planlagt slik at det japanske polarinstituttet kunne disponere deler av bygningen, mens øvrige deler blir utviklet til et felles terrestrisk laboratorium som andre aktører også kan bruke. Dette er i tråd med den nye forskningsstrategien for Ny-Ålesund som Norges Forskningsråd har ferdigstilt.

Norsk Polarinstitutt har oppgaven med å iverksette forskningsstrategien og å være norsk vertskap i Ny-Ålesund. Senere i høst vil Norsk Polarinstitutt fornye samarbeidsavtalen med det japanske polarinstituttet under en markering i Tokyo.