Det var fascinerende å se spor etter isbjørn første gangen – størrelsen på sporene og avstanden mellom hvert steg. Vi overnatter på hytte når vi er på feltarbeid på Svalbard, og en gang oppdaget vi ferske isbjørnspor bak hytteveggen om morgenen. Jeg er glad vi slapp å få isbjørnbesøk den natta.

portrettbidle av kvinne i hvit genser

Heli Routti. Foto: Jan Roald, Norsk Polarinstitutt

 

Fortell om et møte med isbjørn som du husker særlig godt:

Første gang jeg så isbjørn var da jeg med på rypetelling på Svalbard i 2003. Vi så en binne med to unger, langt unna, på isen på Tempelfjorden.

Hva er det beste med jobben din:

Muligheten til å lære noe nytt hver dag og vite at kunnskapen om miljøgifter i isbjørn blir brukt i internasjonal regulering av kjemikalier. En rekke kjemikalier er blitt forbudt, som PCB og klorerte plantevernmidler og i dag ser vi en tydelig nedgang av disse stoffene.

Kvinne tar prøver fra bedøvet isbjørn mens to isbjørnunger og en forskerkollega følger med

Forsker Heli Routti tar prøver av bedøvet binne, mens de to små isbjørnungene følger med. Foto: Jon Aars, Norsk Polarinstitutt

Hvorfor er det viktig å forske på isbjørn?

Hvis man finner spor av miljøgifter i isbjørn betyr det at kjemikaliene er tungt nedbrytbare og har blitt transportert over lange avstander via luft eller havstrømmer til Arktis. Det er veldig lite lokale utslipp av miljøgifter i Arktis siden så få mennesker bor der.

Funn av miljøgifter i isbjørn viser også at disse stoffene hoper seg opp i næringskjeden og ender opp i toppredatorer, som isbjørn. En kjemikalie som ikke brytes ned, som transporteres over lange avstander og som hoper seg opp i næringskjeden, utfyller tre av fire krav for at kjemikalien bør reguleres eller forbys. Forskning på effekter av miljøgifter i isbjørn er viktig for å forstå hvordan menneskers aktivitet påvirker dyrenes helse langt unna utslippsområdene.   

Boktips om isbjørn:

For voksne: Ottar 5/2015, Isbjørn Kongen av Arktis

For barn: Blom & Kovacs, 2007, Isbjørnen