Isbjørn dukket ikke opp – ga hekkesuksess

— Det var en god sommer for fuglene, jeg må si meg svært…

Sydlige arter slår reir i nord

Svalbards sørligste øy, Bjørnøya, regnes som et eldorado…

Vitskap i lufta

I Antarktis er det no sommar og høgsesong for forskings-…
Flokk av havhest i vannet. Noen svømmer, andre har spredd ut vingene og ser ut til å skulle fly.

Miljøgifter i havhest

Minst miljøgifter i hunnfugler Undersøkelser av blod, muskel…

Polarportrettet: Geir Wing Gabrielsen

Alder: 65 år Utdanning: Hovedfag i fysiologi på studier…

Hvorfor spiser havhesten plast?

  Plast forsvinner aldri, men blir til mikroplast Plast…

Dyr rammes hardt av plastforurensningen

Verdenshavene fylles av plast. Åtte til tolv millioner tonn…
isbjorn med photoshoppet giftskilt med dødninghode

En usynlig fiende

Miljøgifter på vei nordover Til tross for at bjørnen lever…

Klimaeksperiment med nøkkelart i nytt laboratorium

Det nye laboratoriet har fått namnet Torgny Vinjes is- og klimalaboratorium…

Rovdyr plyndrer fugleholmene i Kongsfjorden

  Når de store isbjørnene inntar fugleholmene skaper…

Overvåking av sjøfugler i Kongsfjorden

  Kongsfjorden ved Ny-Ålesund er den mest utforskede…
flyfoto av isbjørn som går på sne med fotsporene bak seg

Portrett: Heli Routti

  Fortell om et møte med isbjørn som du husker…
pålarmåkeunge

Polarmåke – en miljøgiftvarsler

I 1980 ble det telt ca 2000 par hekkende polarmåker på…
gruppebilde glade personer

Til alle niendeklassinger i Tromsø: Vil du bli med på forskningstokt rundt Svalbard?

VI AVLYSER POLAR SKOLEDAG, MEN IKKE OPPGAVEN Polar skoledag,…
stemningsbilde kveld

Blir snøen forurenset av rakettoppskytninger?

De siste månedene har Andøya Space Center (ASC) og National…

Fluorstoffer funnet i oter, isbjørn, ulv og snø

I rapporten «Screening av nye PFAS-stoffer…
Nærbilde av iskjerne med luftbobler

Miljøgifter i Antarktis

Nivåa av miljøgifter i Antarktis er generelt lågare enn elles i verda. Dette gjeld både i luft, vann, sedimenter og i dyr og planter. Dette skuldes primært at det er mindre industri og jordbruk på den sørlege halvkula. Fordi miljøgiftproblematikken hittil ikkje har vore ansett som vesentleg i Antarktis manglar det eit overordna overvakingsprogram for miljøgifter her.

Miljøgifter i Arktis

Spor av miljøgifter finnes i hele det arktiske miljøet: i luften, i jord og i sedimenter, i snø og havis/breer, i sjøvann og ferskvann, i fugler, i pattedyr og i mennesker. Arktis fungerer på mange måter som varselampe for kjente og nye miljøgifter. Forskere og myndigheter er bekymret over høye konsentrasjoner av enkelte typer miljøgifter målt i Arktis.