Blir snøen forurenset av rakettoppskytninger?

De siste månedene har Andøya Space Center (ASC) og National…

Fluorstoffer funnet i oter, isbjørn, ulv og snø

I rapporten «Screening av nye PFAS-stoffer…
Nærbilde av iskjerne med luftbobler

Miljøgifter i Antarktis

Nivåa av miljøgifter i Antarktis er generelt lågare enn elles i verda. Dette gjeld både i luft, vann, sedimenter og i dyr og planter. Dette skuldes primært at det er mindre industri og jordbruk på den sørlege halvkula. Fordi miljøgiftproblematikken hittil ikkje har vore ansett som vesentleg i Antarktis manglar det eit overordna overvakingsprogram for miljøgifter her.

Miljøgifter i Arktis

Spor av miljøgifter finnes i hele det arktiske miljøet: i luften, i jord og i sedimenter, i snø og havis/breer, i sjøvann og ferskvann, i fugler, i pattedyr og i mennesker. Arktis fungerer på mange måter som varselampe for kjente og nye miljøgifter. Forskere og myndigheter er bekymret over høye konsentrasjoner av enkelte typer miljøgifter målt i Arktis.