Jon Aars er først ut i vår nye spalte der vi stiller en av våre ansatte spørsmål knyttet til jobben. Jon er isbjørnforsker og vanligvis på denne tida av året er han på feltarbeid på Svalbard. I år ble feltarbeidet avlyst på grunn av koronapandemien, og Jon arbeider fra hjemmekontoret i Tromsø.

Jon Aars. Foto: Nick Cobbing / Norsk Polarinstitutt 

Alder: 54 år 

Stilling: Seniorforsker (og ansvarlig for forskningsprogrammet på isbjørn) ved Norsk Polarinstitutt

Utdanning: Hovedfag i økologi, doktorgrad fra Universitetet i Oslo i bestandsøkologi og bestandsgenetikk (på smågnagere). 

Fortell om et isbjørnmøte du husker særlig godt

Vi har møtt på noen isbjørner som virker totalt uredde, og som har forsøkt å ta helikopteret om en er kommet nær dem. Vi har også våknet av at isbjørn har vært utenfor hyttene våre om natta under feltarbeid på Barentsøya. 

Hva er det beste med jobben din?  

Feltarbeidet er det beste!  Det å være ute og oppleve naturen på Svalbard under alle slags værforhold, og å jobbe med interessante dyr, det er givende. 

Hvordan tror du det står til med isbjørnbestanden i år 2050?

Vi vil trolig få en mindre bestand av isbjørn i Svalbardområdet som vil være mer isolert fra andre bestander enn tidligere. Det vil bli mindre sjøis rundt øyene som betyr mindre leveområder for isbjørn, og begrensede områder å jakte etter islevende sel i, og derfor kan antall isbjørn i området også bli begrenset.

Men selv om tilgangen til dagens viktigste byttedyr, som ringsel, blir dårligere, kan alternativ føde som steinkobbe, svalbardrein og hvalross bli viktig. Kanskje vil vi også erfare at det kommer inn isbjørner til området i år med mer sjøis enn ellers. Det er likevel vanskelig å si om en mindre bestand vil klare seg på lang sikt.

Hvorfor er det viktig å forske på isbjørn?

Fordi all framtidig forvaltning krever god økologisk innsikt i hvordan endringer i miljø vil påvirke isbjørn.  

Har du en bok eller artikkel å anbefale for de som vil lese mer om isbjørn?

Ja, da vil jeg foreslå The Polar Bear — Ursus maritimus av Steven C. Amstrup fra 2003. God lesning! 

—–

Les mer om isbjørn