Ute herjet uværet i nord, mens inne yret det av foredrag, debatter og møter blant de over tusen deltakerne på den årlige nordområdekonferansen i Tromsø.

Direktør ved Norsk Polarinstitutt, Camilla Brekke, i panelsamtale under Arctic Frontiers. Foto: David Jensen / Arctic Frontiers  

Det var nettopp været, eller uværet, som for snart 20 år siden ble oppstarten av Arctic Frontiers-konferansen. En gruppe forskere og representanter fra næringslivet satt værfast i Ny-Ålesund på Svalbard. Mens de ventet på bedre flyvær, kom ideen om å etablere en møteplass for kunnskap og meninger om utviklingen i Arktis.

Som sagt så gjort. I år er det sytten år siden konferansen ble holdt for aller første gang. Hvert år med et nytt hovedtema, og alltid i ishavsbyen Tromsø.

Arctic Frontiers har med årene utviklet seg til å bli en internasjonal storkonferanse om nordområdespørsmål. Deltakerne kommer i stor grad fra akademia, politikk, næringsliv og media.  

Tittelen på årets konferanse er Actions & Reactions, og skal understreke de raske klimaendringene som slår ned rundt om i verden. Geopolitikk, energiomstilling, næringsliv og politikk knyttet til havet er herunder sentralt. I følge arrangørene er målet å vise «det store bildet», hvilke komplekse saker den nordlige halvkule står overfor, som krever beslutninger som er balanserte, rettferdige og basert på fakta. 

Direktør for Arctic Frontiers, Anu Fredrikson. Foto: David Jensen / Arctic Frontiers  

Godt over tusen deltagere deltok på årets Arctic Frontiers, noe som er en økning fra fjoråret, opplyser direktør Anu Fredrikson i Arctic Frontiers. 

Deltakelsen viser at vi treffer på temaene vi ønsker å løfte frem, og at vi er med på å sette de riktige spørsmålene på dagsordenen, sier hun.

Hvilke temaer ble spesielt vektet i år? 

– Hvis jeg skal fremheve noen temaer som utmerket seg, så er det geopolitikk, styrket nordisk samarbeid og sameksistens. Dette er temaer som preger vår tid og er et resultat av den «nye normalen», sier Fredrikson.

Uværet som herjet i nord hel uka, satte også sitt preg på Arctic Frontiers. Flytrafikken ble rammet, og noen deltakere ble forhindret fra å komme eller de kom frem seinere enn planlagt. 

– Til tross for at Arktis demonstrerte hvilke naturkrefter som ofte er i sving her oppe, så fikk vi til en smidig gjennomføring og gode tilbakemeldinger.  Jeg er stolt av partnerskapet som Arctic Frontiers representerer, og av arenaen vi sammen med våre partnere fra hele Norge har utviklet her i nord!, sier Fredrikson. 

Posterpresentasjonen i Framsenteret. Foto: David Jensen / Arctic Frontiers  

 

Norsk Polarinstitutt var aktivt til stede under hele konferanseuka, både med innlegg, som ordstyrere, i paneler, som tilhørere og spørsmålsstillere, og som arrangører av blant annet forskermottakelse og rundbordkonferanse. 

– I år var det mange fra polarinstituttet som ga bidrag fra scenen, i konferanser og i debatter, samt at flere stod bak disse med bidrag av høy kvalitet. En stor takk til alle, sier direktør Camilla Brekke fra Norsk Polarinstitutt. 

Arctic Frontiers er en av vår tids viktigste konferanser for de store spørsmål om Arktis, sier hun.

Noen av de ansatte fra Norsk Polarinstitutt som deltok på konferansen, fra venstre; forskerne Philipp Assmy, Pedro Duarte, Haakon Hop, Agneta Fransson og Geir Moholdt. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt 

Relevant lenke: