Profil for Norsk Polarinstitutt

Formålet med profilveilederen er å sørge for at Norsk Polarinstitutt blir fremstilt korrekt og helhetlig. Retningslinjene beskriver vårt felles grafiske grunnlag som skal sikre god kommunikasjon og formidling, og en helhetlig røst for Norsk Polarinstitutt som gir effektive synergier på tvers av flater og kanaler.

 

Hovedlogo (formell)

Polarinstituttet har en hovedlogo (formell) som skal brukes på alle flater der det er mulig i fullfargeversjon.

Bilder av tre ulike logoversjoner med forklaring hvordan de skal brukes.

Informativ logo

For å øke synlighet på krevende flater er det utviklet en låst komposisjon som består av vårt emblem i tospann med utskrevet navnetrekk. På denne måten sikrer vi optimal lesbarhet og en forsterket avsenderidentitet med høy informativ verdi i hverdagsbruk. Norsk Polarinstitutts loge med navn skrevet ut til høyre for emblemet

Logoplassering

Reglene for plassering sørger for at emblemet kan fremtre på en korrekt og verdig måte. Emblemet skal som regel stå øverst eller forrest, eller i midten i forhold til annen informasjon. Logoen skal plasseres så fritt som mulig i formatet og størrelsen skal svare til både rikskronens betydning som statskjennetegn og til kravene om at tegningen skal stå klart for øyet.

Våre logofiler brukes fortrinnsvis på lys, nøytral bakgrunn, eller rolige bildeflater som ikke forstyrrer motivet.

Minimumsstørrelse for logo er 2,5 cm lengde for formell logo og 5 cm lengde for uformell logo, som er logo med utskrevet navn. Det skal være 0,5 x margin rundt logoen.

Fonter

Din og Tiempos — profilskrifter

Hovedskrifttypene for profilering av Norsk Polarinstitutt er Tiempos og Din. Kombinasjonen av skriftsnittene gir en trygg miks av god informasjonsverdi og tilstrekkelig mulighetsrom for uttrykksfulle typografiske løsninger med seriøs undertone.

Arial — erstatningsskrift

Til brev- og dokumentmaler i Word, presentasjoner i PowerPoint, e-post og annen korrespondanse brukes standardskrifttypen Arial i all tekstSkrifteksempler i skriftene Tiempos, FF Din og Arial.

Farger

Fargepaletten består i hovedsak av ulike blåtoner med referanser til bre, brevann, hav og omgivelsene vi opererer i. Logoen til Norsk Polarinstitutt skal alltid gjengis i heraldiske korrekte farger.

Profilfarger

MØRK BLÅ
PANTONE 3035 C
CMYK 98 / 64 / 44 / 42
RGB 0 / 61 / 81
HEX #003d51
LYS BLÅ
PANTONE 549 C
CMYK 57 / 17 / 18 / 1
RGB 105 / 163 / 186
HEX #85b4c7
LYS BLÅ 2
PANTONE 549 C 50 %
CMYK 34 / 9 / 13 / 0
RGB 180 / 208 / 218
HEX #b4d0da
LYS BLÅ
3 PANTONE 549 C 30  %
CMYK 21 / 5 / 8 / 0
RGB 105 / 163 / 186
HEX #d3e4ea
LYS GRÅ
PANTONE COOL GRAY 1
CMYK 4 / 2 / 4 / 8
RGB 233 / 234 / 232
HEX #e9eae8
LYS GRÅ 2
PANTONE COOL GRAY 1 50 %
CMYK 0 / 0 / 0 / 5
RGB 246 / 246 / 246
HEX #f6f6f6

Universell utforming

Så lenge kontrasten mellom tekst og bakgrunn alltid er minst 4.5:1, trenger du ikke ta stilling til om teksten er stor eller liten. Dette gjør det enklere å oppfylle kravet.Tabell som viser kombinasjoner av profilfarger på tekst og bakgrunn osm oppfyller kravene til universell utforming.

Heraldiske regler

Utenriksdepartementet sitt regelverk om bruk av riksvåpenet gjelder for Norsk Polarinstitutt
sin logo som inneholder rikskronen.

  • Kronen over riksvåpenet, «rikskronen», danner mønster for kronen i underliggende
    institusjoners emblemer.
  • Tekst og andre grafiske element skal alltid plasseres under krona sitt laveste punkt
    eller lavere. Dette gjelder for alle våpen med Rikskrone.
  • Norsk Polarinstitutt sitt heraldiske emblem skal ikke modifiseres eller justeres. Fargene i emblemet er bestemt og skal ikke endres.
  • Riksvåpenet og Rikskrone må bare bli brukt av statens myndigheter i utøvelsen av offentlig virksomhet. Dette er regulert ved lov om bruk av Riksvåpenet.
  • Riksvåpenet skal som hovedregel gjengis på lys bakgrunn.

Filer til nedlastning

Hovedlogo, skjerm (norsk)

Hovedlogo, print (norsk)

Hovedlogo, skjerm (engelsk)

Hovedlogo, print (engelsk)