Noreg i SCAR

Sist oppdatert: 8 april 2019

Det norske medlemskapet i Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) vert forvalta av Norsk Polarinstitutt. Instituttet koordinerer det nasjonale strategiske arbeidet blant anna gjennom regelmessige representantmøte, formidling av kommunikasjon og årleg rapportering til SCAR.

Norske representanter i SCAR

Dei norske representantene i arbeidsgruppene skal dekka breidda i dei norske antarktisforskingsmiljøa. Direktøren for Polarinstituttet er nasjonal SCAR-delegat og står for oppnevninga av desse.

SCAR-delegat

 • Ole Arve Misund
  Norsk Polarinstitutt

Representanter i SCAR arbeidsgrupper

(Gjelder for perioden 1. april 2019 – 31. mars 2023.)

Physical Science

 • Kenichi Matsuoka
  Norsk Polarinstitutt
 • Wojciech Jacek Miloch
  Universitetet i Oslo (vara)

Life Science (LSG)

 • Bjørn Krafft
  Havforskningsinstituttet
 • Andrew Lowther
  Norsk Polarinstitutt (vara)

Geoscience (GG)

 • Synnøve Elvevold
  Norsk Polarinstitutt
 • Ane K. Engvik
  Norges geologiske undersøkelse (vara)

Data Management (SCADM)

 • Stein Tronstad
  Norsk Polarinstitutt

Geographic Information (SCAGI)

 • Yngve Melvær
  Norsk Polarinstitutt