Noreg i SCAR

Sist oppdatert: 8 april 2019

Det norske medlemskapet i Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) vert forvalta av Norsk Polarinstitutt. Instituttet koordinerer det nasjonale strategiske arbeidet blant anna gjennom regelmessige representantmøte, formidling av kommunikasjon og årleg rapportering til SCAR.

Norske representanter i SCAR

Dei norske representantene i arbeidsgruppene skal dekka breidda i dei norske antarktisforskingsmiljøa. Direktøren for Polarinstituttet er nasjonal SCAR-delegat og står for oppnevninga av desse.

SCAR-delegat

 • Ole Arve Misund

Representanter i SCAR arbeidsgrupper

(Gjelder for perioden 13.4.2023 – 13.4.2027.)

Physical Science

 • Kenichi Matsuoku – hovedrepresentant
 • Wojciech Jacek Miloch – representant

Life Science (LSG)

 • Andrew Lowther – hovedrepresentant
 • Bjørn Krafft – representant

Geoscience (GG)

 • Øyvind Sunde – hovedrepresentant
 • Ane Engvik – representant
 • Matthias Forwick – representant
 • Ulysses Ninnemann – representant

Data Management (SCADM)

 • Stein Tronstad

Geographic Information (SCAGI)

 • Yngve Melvær