Noreg i SCAR

Sist oppdatert: 20 desember 2023

Det norske medlemskapet i Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) vert forvalta av Norsk Polarinstitutt. Instituttet koordinerer det nasjonale strategiske arbeidet blant anna gjennom regelmessige representantmøte, formidling av kommunikasjon og årleg rapportering til SCAR.

Norske representanter i SCAR

Dei norske representantene i arbeidsgruppene skal dekka breidda i dei norske antarktisforskingsmiljøa. Direktøren for Polarinstituttet er nasjonal SCAR-delegat og står for oppnevninga av desse.

SCAR-delegat

 • Camilla Brekke (Norsk Polarinstitutt)

Representanter i SCAR arbeidsgrupper

(Gjelder for perioden 13.4.2023 – 13.4.2027.)

Physical Science

 • Kenichi Matsuoku – hovedrepresentant​ (Norsk Polarinstitutt)
 • Wojciech Jacek Miloch – representant​ (Universitetet i Oslo)

Life Science (LSG)

 • Andrew Lowther – hovedrepresentant​ (Norsk Polarinstitutt)
 • Bjørn Krafft – representant​ (Havforskningsinstituttet)

Geoscience (GG)

 • Øyvind Sunde – hovedrepresentant​ (Norsk Polarinstitutt)
 • Ane Engvik – representant​ (Norges geologiske undersøkelse)
 • Matthias Forwick – representant​ (UiT Norges arktiske universitet)
 • Ulysses Ninnemann – representant (Universitetet i Bergen)

Data Management (SCADM)

 • Stein Tronstad (Norsk Polarinstitutt)

Geographic Information (SCAGI)

 • Yngve Melvær (Norsk Polarinstitutt)