Norske representanter i SCAR

Dei norske representantene i arbeidsgruppene skal dekka breidda i dei norske antarktisforskingsmiljøa. Direktøren for Polarinstituttet er nasjonal SCAR-delegat og står for oppnevninga av desse.

SCAR-delegat

 • Ole Arve Misund
  Norsk Polarinstitutt

Representanter i SCAR arbeidsgrupper

(Gjelder for perioden 1. april 2019 – 31. mars 2023.)

Physical Science

 • Kenichi Matsuoka
  Norsk Polarinstitutt
 • Wojciech Jacek Miloch
  Universitetet i Oslo (vara)

Life Science (LSG)

 • Bjørn Krafft
  Havforskningsinstituttet
 • Andrew Lowther
  Norsk Polarinstitutt (vara)

Geoscience (GG)

 • Synnøve Elvevold
  Norsk Polarinstitutt
 • Ane K. Engvik
  Norges geologiske undersøkelse (vara)

Data Management (SCADM)

 • Stein Tronstad
  Norsk Polarinstitutt

Geographic Information (SCAGI)

 • Yngve Melvær
  Norsk Polarinstitutt