Hovedkontor Tromsø

Norsk Polarinstitutt har kontor i Longyearbyen og gir logistisk støtte til besøkende forskere som jobber i Svalbard/Arktis.

Tekst om kontoret i Tromsø.

Logistikk

Tekst

Ansatte