havis

Anbefaler en føre-var-holdning for å bevare økosystemene i iskantsonen

Olje- og energidepartementet har foreslått å lyse ut 136…
havis

KRONIKK Polarinstituttets råd om iskanten: Sett grensen så langt sør som mulig

Av direktør Ole Arve Misund og seniorrådgiver Cecilie von Quillfeldt,…