Hvor ender det atlantiske vannet?

I november 2019 deltok Øyvind Lundesgaard på mørketidstoktet…