Inn i et blåere hav

Det er is i Polhavet hele året, men om sommeren er nesten…

Første funn fra Polhavstoktet 2022 tilgjengelig

21. august 2022 la forskningsskipet Kronprins Haakon til kai…

Inn i fjordens ukjente verden – med roboter

Innerst i Kongsfjorden på Svalbard reiser Kronebreen seg…

EU gir 150 millioner kroner til styrket klima- og miljøovervåkning i Arktis

  EU bevilger 15 millioner Euro (150 millioner norske…

Hvor ender det atlantiske vannet?

I november 2019 deltok Øyvind Lundesgaard på mørketidstoktet…