Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP)

AMAP sammenstiller informasjon om forurensing og klima i arktiske områder. Ekspertgrupper produserer vitenskapelige synteserapporter som dekker forskjellige temaer, så som oppdatering på kunnskapen om klimaforandringer og nivåer og effekter av miljøgifter.