Geologiske kart

Kontinuerlig geologisk kartlegging av norske polarområder, med hovedvekt på Svalbard. Feltkartlegging og produksjon av geologiske kart og relaterte produkter, samt oppbygging av GIS.