HANNA RESVOLL-HOLMSEN

Botaniker, fotograf og naturverner

Bli kjent med svalbardpioneren Hanna og arven etter henne.

Program Tromsø

6. oktober 2023 kl. 20.00–22.00  |  Lysgården, Framsenteret

Velkommen, direktør Camilla Brekke, Norsk Polarinstitutt
Hvem var Hanna?, polarhistoriker Harald Dag Jølle, Norsk Polarinstitutt
Svalbards fantastiske flora, professor i biologi Inger Greve Alsos, UiT – Norges arktiske universitet
Flora, farger og foto, bildearkivar Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt

Gratis inngang. Salg av snacks og drikke.

Musikalsk innslag ved koret EKKO som synger sanger med budskap om naturvern og kvinnekamp.

Program i Longyearbyen | 19. sep.

Program Longyearbyen

19. september 2023  |  Forskningsparken, Svalbard

1805–1820 Velkommen, polarhistoriker Harald Dag Jølle, Norsk Polarinstitutt
1820–1845 Hanna Resvoll-Holmsen (1873–1943) – en arktisk pioner, prof. emerita Anka Ryall, UiT – Norges arktiske universitet
1845–1855 Pause med forfriskninger
1855–1920 Svalbards fantastiske flora, professor i biologi Inger Greve Alsos, UiT – Norges arktiske universitet
1920–1945 Flora, farger og foto, bildearkivar Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt

Gratis inngang.

Seminaret støttes av Svalbard miljøvernfond.

Program i Tromsø | 6. okt.

Program Tromsø

6. oktober 2023 kl. 20.00–22.00  |  Lysgården, Framsenteret

Velkommen, direktør Camilla Brekke, Norsk Polarinstitutt
Hvem var Hanna?, polarhistoriker Harald Dag Jølle, Norsk Polarinstitutt
Svalbards fantastiske flora, professor i biologi Inger Greve Alsos, UiT – Norges arktiske universitet
Flora, farger og foto, bildearkivar Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt

Gratis inngang. Salg av snacks og drikke.

Musikalsk innslag ved koret EKKO som synger sanger med budskap om naturvern og kvinnekamp.

 • Grønnstrømpen

  Hanna engasjerte seg mot utbygging av vannkraftverk og ødeleggelse av fjellområder på 1920- og 30-tallet. Sammen med geologen Adolf Hoel fikk hun gjennomført den første naturfredningen på Svalbard i 1932. Hun har fått tilnavnene «Norges første natur- og miljøverner» og «Norges første grønnstrømpe».

 • Svalbards flora

  I 1913 ble hovedfagsoppgaven hennes, basert på feltstudiene på Svalbard, publisert som «Observations botaniques» i Monaco. I 1927 ble den popularisert som «Svalbards flora». Boka har dannet grunnlaget for senere bøker om plantelivet på Svalbard.

 • Geopolitisk betydning

  Hannas innsats skulle få betydning for Svalbardtraktatens artikkel 2: ...«Det tilkommer Norge å håndheve, treffe eller fastsette passende forholdsregler til å sikre bevarelsen og – om nødvendig gjenopprettelsen av dyre- og plantelivet innen de nevnte områder og deres territoriale farvann»...

 • Fotopioneren

  Hanna var en pioner på fotofeltet, og utforsket autokrommetoden, en ny fargefototeknikk som kom i 1907. Hun var den første som tok fargefotografier på Svalbard.

 • Første kvinnelige forsker på Svalbard

  I 1907 var Hanna deltaker i ekspedisjonen til oseanografen fyrst Albert 1 av Monaco. Hanna ble satt i land alene med fotoapparat, gevær og botaniseringskasse.

 • Oppkallinger på Svalbard

  På Svalbard har Hanna fått oppkalt en elv, en slette og et vann etter seg: Diesetelva, Diesetsletta og Diesetvatnet som alle ligger vest for Krossfjorden. (Dieset var Hannas etternavn i første ekteskap). Grønstrømpeneset på Svalbard er også navngitt etter henne.

 • Grønnstrømpen

  Hanna engasjerte seg mot utbygging av vannkraftverk og ødeleggelse av fjellområder på 1920- og 30-tallet. Sammen med geologen Adolf Hoel fikk hun gjennomført den første naturfredningen på Svalbard i 1932. Hun har fått tilnavnene «Norges første natur- og miljøverner» og «Norges første grønnstrømpe».

 • Fotopioneren

  Hanna var en pioner på fotofeltet, og utforsket autokrommetoden, en ny fargefototeknikk som kom i 1907. Hun var den første som tok fargefotografier på Svalbard.

 • Første kvinnelige forsker på Svalbard

  I 1907 var Hanna deltaker i ekspedisjonen til oseanografen fyrst Albert 1 av Monaco. Hanna ble satt i land alene med fotoapparat, gevær og botaniseringskasse.

Les mer om Hanna Resvoll-Holmsen

Polarstemmen som aldri må stilne

«En Dame, alene i Telt paa Spitsbergen», skrev Verden Gang…

Hun banet vei for forskning og naturvern

I år er det 150 år siden Norges første kvinnelige forsker…