Verdensdagen for ville dyr og planter feirer jordklodens fantastiske dyre- og planteliv den 3. mars. Nå kan du dele dine naturopplevelser med oss og delta med dine beste dyrebilder fra nord og sør på kloden i vår fotokonkurranse på Instagram og Facebook.

Vi plukker ut tre vinnere som hver får boka «Svalbard fra lufta». Vinnerne kåres den 3. mars 2020!

Slik deltar du i konkurransen:

  1. Bildene må vise dyr eller planter fra Arktis og/eller Antarktis. Med Arktis mener vi her nord for polarsirkelen
  2. Du kan kun delta med bilder du selv har fotografert og du kan delta med så mange bilder du ønsker
  3. Du må følge Norsk Polarinstitutt på Instagram og Facebook
  4. Bruk emneknagg #mypolarwildlife og #norskpolarinstitutt
  5. Frist for deltakelse i konkurransen er 1. mars 2020

Viktig: 

  1. Navn på personer på bildet må være med hvis personene er identifiserbare
  2. Du må sørge for å få tillatelse til offentliggjøring av andre personer enn deg selv på bildet
  3. Ved bilder av barn må foresatte samtykke på barnets vegne inntil barnet er 15 år
  4. Norsk Polarinstitutt forbeholder seg retten til å offentliggjøre bildene i forbindelse med omtale av konkurransen, samt bruke de premierte bildene i våre egne kommunikasjonskanaler og til presseomtale av Polarinstituttet. Ved ønsker om ytterlig bruk vil dette avtales direkte med fotografen
  5. Vinnerne kontaktes direkte og vinnerbildene blir delt på vår Instagram og Facebook i forbindelse med kåringen

Juryen består av: Bildearkivar Ann Kristin Balto, webredaktør Janne Schreuder, kommunikasjonsrådgiver Elin Vinje Jenssen, redaktør Helle V. Goldman, biolog Kit M. Kovacs og kommunikasjonsdirektør Anja Salo, alle fra Norsk Polarinstitutt. 

Verdensdagen for ville dyr og planter har vært markert hvert år siden 3. mars 2013. Den markeres 3. mars fordi det var dagen FN i 1973 vedtok en internasjonal avtale som forbyr handel med truede dyr og planter. Dagen markeres for å skape bevissthet om alle fordelene bevaring av ville dyr og planter har for oss mennesker.