Omtrent halvparten av Arktis tilhører Russland, men forskningssamarbeidet med stormakten i øst er redusert grunnet krigen.

– Å fokusere på vitenskap kan etterlate en felles grunn som kan støtte forsoning i framtida, sier redaktøren av Fram Forum.

Hun er opptatt av at tidsskriftet skal fremme forskning, og ikke politikk.

TIL FOLKET Prosjektleder Helge Markusson og redaktør Janet Holmén med hver sin ferske utgave av Fram Forum 2024. De byr gjerne på papirutgaven, men oppfordrer også folk til å lese den digitale versjonen. Fram Forum er gratis tilgjengelig for alle interesserte. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt 

Den trettende utgaven av Fram Forum er rekordstor i omfang av aktuell forskning på klima og miljø i nordområdene og polare strøk. Tidsskriftet gis ut gis ut av FRAM – Nordområdesenter for klima og miljøforskning, i dagligtale Framsenteret, i tett samarbeid med institusjoner som er tilknyttet senteret. Fram Forum finnes både på papir og digitalt. 

I dag var det lansering av 2024-utgaven i Lysgården på Framsenteret. Tilstede var bidragsytere og andre som er nysgjerrige på hva som rører seg av aktuell forskning innen de brede nedslagsfeltene til Fram Forum. 

LYSGÅRDEN Det er blitt en tradisjon at lanseringen av Fram Forum skjer i Lysgården på Framsenteret. Ansatte i institusjonene i senteret og andre interesserte møtte opp da 2024-utgaven av tidsskriftet ble sluppet i dag. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt 

Tverrfaglig, nordlig og polart 

Til årets utgave av Fram Forum har over hundre ansatte fra 21 norske og internasjonale institusjoner bidratt med innhold. Felles for dem er at de driver med kunnskapsutvikling i nordområdene og/eller i polare strøk. 

Norsk Polarinstitutt har hovedkontoret sitt i Framsenteret, og er med å lage innhold til Fram Forum. Polarinstituttet har vært med i redaksjonen siden oppstarten av tidsskriftet, og er en fast bidragsyter til innholdet.

I 2024-utvagen har en rekke forskere og andre fra polarinstituttet bidratt med disse artiklene:

Melting glaciers: lifeline or threat for Arctic fjords and coasts? 

Exploring the Central Arctic Ocean from Svalbard shelf to the North Pole

Taking the pulse of change in the Arctic Ocean for more than 30 years

Troll Observing Network – status and progress in 2023

Science to inform management of Norwegian Antarctic krill fisheries

Towards more sustainable scientific practices

The woman and the penguin

REDAKTØR Mangeårig redaktør av Fram Forum, Janet Holmén, fortalte om årets utgave, se link til hennes «Leder» lengre ned på denne siden. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt 

Bærekraftig forvaltning 

En av de sentrale artiklene i årets utgave tar for seg utviklingen av isbreene i Arktis. Den beskriver hvordan smeltevannet med økende tempo renner ut i fjorder. Vi vet lite om hvordan smeltingen påvirker livet i havet, og kunnskapen som forskerstanden samler inn er viktig for en bærekraftig forvaltning av disse områdene. Artikkelen er signert syv forskere fra polarinstituttet og samarbeidende institusjoner. 

Artikkelen er typisk for innholdet i magasinet; forskere går sammen for å fortelle om felles forskning. Denne artikkelen er resultat av samarbeidet til en gruppe på 14 forskere fra syv land fordelt på fem institusjoner, sier prosjektleder Helge Markusson.

Markusson arbeider som formidlingskontakt i Framsenteret, og har ledet redaksjonen for Fram Forum siden oppstarten. Hovedredaktør er Janet Holmén, også hun en veteran; hun har vært redaktør for samtlige utgaver.

FEIRET Bidragsytere og lesere møttes til Fram Forum-lansering og kake i Lysgården. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt 

Russland på is 

De siste  utgavene av Fram Forum har vært preget av krigen i Ukraina og at forskningssamarbeidet mellom flere av institusjonene i Framsenteret og Russland er lagt på is eller kraftig redusert. Det merkes. Redaktøren minner om at Russland utgjør omtrent halvparten av Arktis med store land- og havområder, og det er av stor betydning hva som skjer med naturen i øst.

Kunnskap om natur- og samfunnsutviklingen hos stormakten Russland når ikke frem til oss som før, grunnet krigen. Fram Forum er upolitisk, helt bevisst. 

Fram Forum byr på mye interessant artikler om et imponerende utvalg av emner, men du vil neppe finne noen omtale av hvordan forskning er berørt av Russlands isolasjon.  Å utelukkende fokusere på vitenskap som vi gjør, kan etterlate en felles grunn som kan støtte forsoning i framtid, sier Janet Holmén. 

Les redaktørens Leder

Hvert år presenteres en profil. I år er det professor Rolf Anker Ims ved UiT Norges arktiske universitet. Han har i over tretti år forsket på effektene av klimaendringene på den landbaserte naturen.  

Bidragsytere i Fram Forum: 

Norsk Polarinstitutt. Akvaplan-niva. UiT Norges arktiske universitet. NIVA Norsk institutt for vannforskning. Havforskningsinstituttet. NILU, Framsenteret. Sekretariatet. NIBIO. NMBU, Meteorologiske Institutt. NORCE. NINA Norsk institutt for naturforskning. Polaria, University of Pennsylvania, USA. University of Liege, Belgia. Alfred Wegner Institute, Tyskland. Technical University of Denmark.