En delegasjon fra amerikanske Department of Homeland Security Science and Technology Directorate, og canadiske Office of the Chief Science Advisor, besøkte i dag Ny-Ålesund forskningsstasjon for å drøfte mulig samarbeid om polarforskning.

En delegasjon fra amerikanske Department of Homeland Security Science and Technology Directorate, og canadiske Office of the Chief Science Advisor, besøkte i dag Ny-Ålesund forskningsstasjon for å drøfte mulig samarbeid om polarforskning.

Delegasjonen, som blant annet også bestod av statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Ivar B Prestbakmo, tilbragte formiddagen i Ny-Ålesund forskningsstasjon. Introduksjon til forskningsfasilitetene og omvisning stod på programmet før delegasjonen returnerte til Longyearbyen tidlig på ettermiddagen.

Department of Homeland Security har et svært bredt ansvarsområde. Deres FoU-avdeling, som nå besøker Ny-Ålesund, finansierer bl.a. et senter for fremragende forskning ved University of Alaska som skal utvikle kunnskap som kommer til nytte i forbindelse med søk og redning og krisehåndtering. Dette er operasjoner som krever nye løsninger i et Arktis i endring, både i USA, Canada og Norge, sier Ny-Ålesund-programleder, Geir Gotaas, som deltar i delegasjonsbesøket.

fire mennesker som sitter og smiler

Dimitri Kusnezov, Under Secretary for Science and Technology DHS, Camilla Brekke direktør i Norsk Polarinstitutt, Ivar B. Prestbakmo, statssekretær i Kunnskapsdepartementet og Mona Nemer, Office of the Chief Science Advisor, Government of Canada i Ny-Ålesund forskningsstasjon i formiddag. Foto: Geir Gotaas, Norsk Polarinstitutt

Delegasjonen skal også innom Tromsø i løpet av uken og besøker Norsk Polarinstitutt kommende fredag, blant annet for å høre om forskning og overvåking i Polhavet, samt lære mer om instituttets isgående forskningsskip, «Kronprins Haakon».

Direktør i Norsk Polarinstitutt Camilla Brekke er vertskap for delegasjonsbesøket til Ny-Ålesund. En sentral del av direktørens program var å informere om instituttets forskningsaktiviteter i nord og sør.

En sentral del av vårt oppdrag i Ny-Ålesund-programmet er å tilrettelegge for internasjonal naturvitenskapelig forskningsaktivitet. USA er en av de største aktørene innen polarforskning internasjonalt. Et utvidet samarbeid med dem er dermed helt klart relevant for oss, sier direktør i Norsk Polarinstitutt, Camilla Brekke. Det gjelder også Canada, som også er en betydelig aktør innen arktisk forskning – og som i tillegg er opptatt av mange av de samme utfordringene som oss, og USA med tanke på akselererende klimaendringer i Arktis, avslutter direktøren.

I tillegg til Brekke og Gotaas består delegasjonen i all hovedsak av Under Secretary of Science and Technology, Dimitri Kusnezov (DHS), Chief Science Advisor of Canada, Mona Nemer, og statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Ivar B. Prestbakmo.

flere mennesker som står på snø

Foto: Geir Gotaas, Norsk Polarinstitutt