I dag ble det registrert en maksimumstemperatur på +9,4 ° C på værstasjonen i Reindalspasset (78°N). Det er den høyeste registrerte temperaturen på Svalbard i november siden de første offisielle målingen startet i 1911.

Fjellrev i vinterdrakt, fotografert på Svalbards tundra. Foto: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt 

Det er COAT – Klimaøkologisk observasjonssystem for arktisk tundra, som har satt opp den automatiske værstasjonen i Reindalspasset.

Værstasjonen inngår i  Meteorologisk institutt sin overvåkning av vær- og klimautviklingen på Svalbard, og er en av flere lignende automatiske værstasjoner som de siste årene er satt opp på øyriket.

All informasjon om temperatur, vindretning og vindstyrke sendes i sanntid fra stasjonene og gjøres tilgjengelig via blant annet yr.no.

Reinsdyrforsker Åshild Ønvik Pedersen under feltarbeid i Adventdalen på Svalbard. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt 

Dagens værtall fra Reindalspasset var ingen god nyhet å våkne til, men det speiler virkeligheten på den arktiske tundraen, i lys av klimaendringene som pågår med full styrke i Arktis.

Trenden er at det blir varmere på Svalbard, og vi vet at det påvirker dyr og øvrig natur. Data fra værstasjonene er derfor viktig verktøy for å gi oss oppdatert info om værforholdene på tundraen, sier reinsdyrforsker Åshild Ønvik Pedersen fra Norsk Polarinstitutt. 

Stasjonene leverer data til forskerne i arbeidet med å styrke overvåkingen av dyreliv og vegetasjon på tundraen, i tillegg til at de er viktig for vær- og skredvarslingen og for sikkerheten til de som ferdes i de aktuelle områdene.

Værstasjonen i Reindalspasset på Svalbard (78°N). I dag målte den høyeste temperatur som offisielt er registrert på Svalbard i november siden målingen startet. Foto: Bernt Enge Larsen /MET 

COAT-værstasjonene inngår i det faste observasjonsnettverket som driftes av Meteorologisk institutt, og er resultat av langsiktig samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Norsk Polarinstitutt, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Norsk institutt for naturforskning og Universitetssenteret på Svalbard.