India's ambassadør Dr. B. Bala Bhaskar og ambassadesekretær Deepak Pasricha gjesta Polarinstituttet i Longyearbyen.

Direktør Ole Arve Misund, ambassadør B. Bala Bhaskar, internasjonal direktør Kim Holmèn og ambassadesekretær Deepak Pasricha. Foto: Jørn Dybdahl / Norsk Polarinstitutt

Ambassadør Bhaskar vart tatt imot av direktør Ole Arve Misund og internasjonal direktør Kim Holmèn. 

– Ambassadøren fekk orientering om Polarinstituttets aktivitetar og samarbeid med indiske polarforskarar, opplyser Misund. 

Norsk Polarinstitutt samarbeider med NCPOR (National Centre for Polar Research), som har hovudkontor i Goa i India. NCPOR er aktive i Ny-Ålesund forskingsstasjon der dei leiger ein bygning som dei kallar Himadri-stasjonen, i tillegg til at dei deltar i Ny-Ålesund flaggskips-program.

I Dronning Maud Land i Antarktis har India ein eigen forskingsstasjon som heiter Maitri, som Polarinstituttet òg har samarbeid med.

Ambassadøren  fekk høyra om klimaendringane i Arktis og på Svalbard spesielt. Med på møtet med ambassadøren var indiske Neelu Singh som no er post.doc ved Polarinstituttet, og Dr. Shridhar Jawak som jobbar med fjernmåling i SIOS.

Ambassadøren besøkte òg Sysselmannen og Svalbard Museum