Da ønsker forskerne å høre fra deg!

– Vi klarer jo ikke være over alt hele tiden, så nå søker vi folkets hjelp. Beskrivelser, bilder og video er veldig verdifullt for oss, sier forsker Åshild Ønvik Pedersen.

Kartlegger ny utvikling

En gruppe forskere i Norsk Polarinstitutt i gang med å kartlegge i hvor stor grad isbjørnen jakter på land og hva det kan bety for bestandene av både isbjørn og reinsdyr.

Folk som ferdes i naturen på Svalbard ser veldig mye som forskerne ikke får med seg. Kanskje har du vært på tur har fått bilder eller video av slike hendelser?

– Vi har visst i over 20 år at isbjørnen trolig kan finne nye byttedyr, dersom det blir vanskeligere for dem å finne sel på havisen. Observasjoner og forskning fra de siste åra tyder på at vi er midt i en utvikling der isbjørnen i økende grad finner alternative matkilder, for eksempel reinsdyr på land, sier Pedersen, som er en av tre forskere som spør folket om hjelp.

Person med lue og kikkert i hånden

Åshild Ønvik Pedersen jobber med å kartlegge isbjørn som jakter reinsdyr, sammen med forskerkollegaer Jon Aars og Marie-Anne Blanchet. Foto: Åshild Ønvik Pedersen, Norsk Polarinstitutt

Isbjørn jager reindyr opp snøkledd bakke

Melissa Schäfer observerte også isbjørnens nye adferd. Foto: Melissa Schäfer

All informasjon av interesse

Vi ønsker beskrivelser av både vellykkede og mislykkede angrep. Bilder og video er veldig verdifullt for oss hvis du har det. Vi trenger denne informasjonen:

  • Dato, tid og sted + din kontaktinformasjon.
  • Beskriv hendelsen.
  • Beskriv dyrenes adferd ved eventuelle angrep/eller forsøk.
  • Om mulig, beskriv isbjørnen (kjønn, alder om mulig, kondisjon, evt. om den har halsbånd, øremerke eller nummer på baken).
  • Om mulig, beskriv reinen kjønn og alder.

Send det til forskerne:

Reinkadaver er også nyttig

Informasjon om reinsdyrkadavre som trolig er drept av isbjørn er også veldig verdifullt for forskerne, som trenger denne informasjonen:

  • Dato, tid og sted du fant kadaveret + din kontaktinformasjon.
  • Beskriv kadaveret og funnstedet.
  • Om mulig, beskriv reinen kjønn og alder.
  • Bilder er også verdifullt.

Takk for hjelpa, Svalbard.

Reinsdyrkadaver ligger i snø

Reinsdyrkadaver i Adventdalen. Foto: Eva Fuglei, Norsk Polarinstitutt