Forskerne visste at det hastet å få tatt isbreprøver på Svalbard, men ikke så mye som det faktisk gjorde. Nå skal is fra Holtedahlfonna brukes til å forutsi framtidas klima i Arktis.

På toppen av en av de største og høyeste breene på Svalbard, Holtedahlfonna, er isbreforskere i ferd med å bore seg 120 meter ned i isen. En meter lange sylindere av is drilles opp om gangen, for å finne svar på ubesvarte klimaspørsmål. Men det haster, for breene smelter og rennende vann kan ødelegge kvaliteten på prøvene.

JOBBE OG BO: Her fra forskerleiren på 1126 meter over havet med sovetelt, kjøkkentelt og drilletelt, rigget for at forskerne kan bo og jobbe der i 17 dager.  Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud, Norsk Polarinstitutt

I det drillen når 25 meters dyp, strømmer rennende vann inn i borehullet. Ifølge beregningene skulle de ikke støte på så mye vann her. Dette kompliserer prosjektet.

På et tidspunkt boret vi med hele drillen under vann, og to av fem motorer ble ødelagt fordi de er konstruert for tørrdrilling, forteller den italienske forskeren, Andrea Spolaor.

Borer seg bakover i tid

I forskerleiren 1126 meter over havet er de norske, italienske og franske forskernes mål å bore opp to fullstendige iskjerner på 120 meter hver, tvers igjennom breen, helt ned til berggrunnen under.

Den ene iskjernen skal sendes til Antarktis, der den skal lagres i isarkivet Ice Memory sammen med prøver fra andre breer rundt om i verden som står i fare for å smelte bort. Den andre iskjernen skal brukes nå, til studier av fortidens klima for å kunne forutsi fremtidens klima. Isbreen fungerer nemlig som et klimaarkiv, forklarer snøforsker Jean-Charles Gallet i Norsk Polarinstitutt:

– Jo lenger ned vi borer ned i isen, jo lenger vi bakover i Svalbards klimahistorie kommer vi.

– Hvis vi ønsker å forstå klimaendringene som skjer i dag, må vi først undersøke hvordan klimaet har vært bakover i tid, så vi kan forstå hvordan klimasystemet fungerer.

Tre personer med jakke, lue og hansker jobber med biter av is inne i et telt

ISKJERNER er sylindere av is som inneholder frossen informasjon om tidlige tiders klima. Her kutter mikrobiolog Catherine Larose en av prøvene før den skal pakkes ned. Foto: Jean-Charles Gallet, Norsk Polarinstitutt

Ved å studere lagene nedover i isen, kan forskerne finne detaljert informasjon om Svalbard-klimaet hundrevis av år tilbake. For eksempel kan prøvene gi svar på hvor mye havis det har vært rundt øygruppa de siste 300 årene.

Det er nemlig en sammenheng mellom kjemiske elementer i breen, i atmosfæren og i havisen som vi kan finne igjen i isen. Analysene vil også gi svar på hvor mye sotpartikler som ligger i breen og hva slags mikroorganismer som levde i ulike tidsepoker.

– Ved å bore så dypt at vi får prøver fra 300 år tilbake, kan vi studere isens egenskaper før og etter den industrielle revolusjonen. Med ulike metoder kan vi kan spore hvordan menneskelig aktivitet har påvirket klimaet, forklarer Gallet.

Snødekt landskap med en klynge med telt

FORTSATT STOR: Holtedahlfonna legger på seg nok snø om vinteren til å ikke minke for mye. Her fra forskerleiren (1126 meter over havet) med utsikt mot Isachsenfonna. Se kart på TopoSvalbard. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud, Norsk Polarinstitutt

Forskerne skal finne svar på dette:

Hvor gammel er isen?

De ulike lagene nedover i isbreisen skal aldersbestemmes. Vi kan finne ut når islagene ble dannet ved å analysere oksygenisotoper og molekyler i isen.

Hvor mye havis har det vært rundt Svalbard?

Forskerne kan avsløre hvordan havisdekket har vært rundt Svalbard opp gjennom tida ved å spore opp spesielle kjemiske reaksjoner i isen.

– Havisen spiller en hovedrolle i klimasystemet, og resultatene for å lage modeller av hvordan havisdekket var i ulike perioder og hvordan det forsvant, sier prosjektkoordinator og forsker i det fra det italienske instituttet for polarforskning (ISP-CNR), Andrea Spolaor.

Person med jakke og lue står i snølandskap med telt i bakgrunnen

Andrea Spolaor. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud, Norsk Polarinstitutt

Hva betyr menneskelig aktivitet for klimaendringene?

Alt som brenner slipper ut sot og sotpartikler flyr av sted i lufta. Ved å studere sotpartikler i isen, og kan vi finne ut hvor mye mennesker bidratt til å påvirke klimaet. Snøforsker i Norsk Polarinstitutt og logistikkansvarlig for prosjektet, Jean Charles-Gallet, forklarer hvorfor sot spiller en viktig rolle i oppvarminga av polområdene:

– Vi ønsker å finne ut hvor mye sot som har blitt deponert på Holtedahlfonna for 200-300 år siden og fram til i dag. Sotpartikler fra atmosfæren legger seg i snøen og bidrar til oppvarming gjennom det vi kaller albedoeffekten. Snø og is har høy refleksjonsevne, albedo, som bidrar til å holde Arktis nedkjølt.

– Når snø og is smelter, kommer sotpartiklene fram på toppen og da blir overflaten mørkere og det øker opptaket av solenergi og varme i disse områdene (albedoeffekten). Dette fører til at snøen og isen smelter enda raskere, som igjen smelter enda flere sotpartikler fram i overflaten og prosessen akselererer.

Mann med lue og votter holder opp en sylinder av is

Jean-Charles Gallet med en av iskjernene fra Holtedahlfonna i frysekontaineren i Ny-Ålesund forskningsstasjon. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud, Norsk Polarinstitutt

Hva har levd i isen?

Hvilke mikroorganismer, bakterier, sopp, virus og liv som vi ikke kan se med det blotte øye, har levd i isen bakover i tid? Ved å undersøke DNA-et i organismene som finnes nedover i isen, kan vi lære hvordan mikroorganismene har respondert på endringene som har skjedd i miljøet rundt dem de siste hundre årene.

Mikrobiolog Catherine Larose fra det franske nasjonale forskningssenteret CNRS forklarer:

– Ved å studere hvordan mikroorganismene, som er basisen for livet vårt, responderer på klima, lærer vi også hvordan planeten vår reagerer på klimaendringer. Vi kan bruke dette til å forutsi klimaet, men vi kan også bruke det til å utvikle og angi nye molekyler, og forske på evolusjonen.

Fire personer med jakke og lue med snø bak

Fra venstre: Andrea Spolaor fra det fra det italienske instituttet for polarforskning (ISP-CNR), Catherine Larose fra det franske nasjonale forskningssenteret CNRS, Jean-Charles Gallet i Norsk Polarinsitutt og drilloperatør Victor Zagorodnov. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud, Norsk Polarinstitutt

Indikerer utviklinga i Arktis

Resultatene fra prosjektet kan brukes i klimamodeller for å forutsi hvordan klimaet vil utvikle seg i framtida. Ny forskning viser at Arktis varmes opp omtrent fire ganger raskere enn resten av verden, og at temperaturene på Svalbard stiger omtrent fire ganger raskere enn det globale gjennomsnittet (Isaksen et al. 2022).

De raske endringene på Svalbard kan indikere hvordan klimaendringene vil utspille seg i områder som Canada, Sibir og resten av Arktis.

– Vi snakker millioner av kvadratkilometer med land som vil varmes opp, endre land, breer og økosystem, liknende det vi ser på Svalbard. Endringene vil også ha innvirkning langt utenfor Arktis, som for eksempel havnivåsigning, som påvirker hele kloden, forteller Gallet.

Isbrekant og tynn havis på en fjord

KRONEBREEN: Holtedahlfonna er en vidstrakt platåbre som blant annet henger sammen med Kronebreen, som ender i Kongsfjorden. Norsk Polarinstitutt overvåker massebalanse for Kronebreen og Holtedahlfonna, forskjellen  på hvor mye snø som kom om vinteren og hvor mye snøen og isen smelter om sommeren. Overvåkninga finner du på MOSJ Miljøovervåkning Svalbard og Jan Mayen. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud, Norsk Polarinstitutt

Smelting ødelegger klimaarkivet

Hver vinter får isbreene et nytt lag med snø, og den snøen som ikke smelter bort, blir etter hvert omdanna til nye islag på breen. Det er disse lagene som forskere vil datere og studere. Men om snøen smelter for mye, vil mer vann trenge ned i breen og gradvis viske ut lagene og informasjonen som forskerne kan lese ut av isen. Da forsvinner klimahistorikken, forklarer Gallet.

– Mange av isbreene på Svalbard smelter mer enn de vokser, og vil derfor forsvinne på sikt. Holtedahlfonna er fortsatt en stor bre som legger på seg nok snø om vinteren til å ikke minke for mye. Derfor må vi sikre prøver herfra før det smelter for mye.

I drilleteltet på Holtedahlfonna begynner forskerne å lure på om det allerede er for seint. På 25 meters dyp fylles borehullet med det de regner ut at er to liter vann i minuttet.

FERSKVANNSLOMME UNDER: Under drilleteltet, 25 meter ned, traff drillen på ferskevann fra laget inne i breen som kalles firn. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud, Norsk Polarinstitutt

Traff på rennende vann

Vannet som strømmer inn i borehullet kommer fra et lag inne i isbreen som kalles firn, en overgangsform mellom snø og is. Firn er oftest kald og tørr, men den kan også være mettet med vann som ikke fryser fordi temperaturen inne i breen kan forbli rundt null grader. Økende temperaturer på Svalbard har ført til økt smelting, og områdene med våt firn har blitt større. Likevel ble forskerne overrasket.

– Faktisk så valgte vi dette spesifikke punktet på isbreen fordi polarinstituttet drillet her i 2005 og ikke fant vann. Vi var klar over at det fantes vann inne i Holtedahlfonna, men tidligere har området med våt firn vært et stykke unna denne leirplassen, sier Spolaor.

– Det at denne ferskvannslomma har utvida seg helt opp hit på under 20 år, viser at det haster med å sikre isprøvene.

TØRT I 2005: I 2005 boret polarinstituttets forskere på omtrent samme plassering som i 2023. Den gangen traff ikke drillen på rennende vann. Prosjektet fant plantevernmidler fra Europa og Asia i snøen og isen, og forskningen viste at plantevernmidler transporteres over lange avstander som gasser eller festes til partikler i lufta. Isbreforsker Elisabeth Isaksson til høyre i bildet. Foto: Norsk Polarinstitutt

Forskerne forsøker å drille videre, med når de kommer til 60 meters dyp har vannet ødelagt to av fem drillemotorer.

– Rennende vann når vi arbeider i frysetemperaturer mellom -10 og – 20 gjør alt mer komplekst. Så fort drillen kommer opp, fryser vannet på utstyret og det gjør hele operasjonen vanskelig, forteller Spolaor.

Halvveis i prosjektet bestemmer gruppa seg for å flytte drilleteltet 120 meter unna og 30 høydemeter opp.

VERDIFULL LAST: Isprøvene pakkes i polstrede kasser som stroppes på snøscootersleder, før den tre timer lange kjøreturen til Ny-Ålesund forskningsstasjon. – Vi vil komme fram med iskjerner, ikke isbiter, sier Gallet (oransje jakke). Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud, Norsk Polarinstitutt

TRE TIMER PÅ SLEDE: I april kjørte forskerne mellom Holtedahlfonna og Ny-Ålesund forskningsstasjon med isprøver. En del skal lagres i et isarkiv i Antarktis. Den andre delen skal forskes på allerede nå for å finne svar på hvordan Svalbards klima har vært 300 år tilbake i tid. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud, Norsk Polarinstitutt

Sterkest resultat sammen

På den nye lokasjonen støtte de heldigvis ikke på mer vann. Isprøvene ble 45 meter kortere enn opprinnelig planlagt, men inneholder samme klimainformasjon. Forskjellen er at lagene i isen er tynnere i de kortere iskjernene, og at oppløsningen på informasjonen som skal analyseres blir noe redusert.

–   Siden iskjernene ble kortere, så fikk vi nok lagringsplass nok til å bore opp ikke bare to, men tre, fullstendige iskjerner. Vi har dermed fått sikret oss en ekstra iskjerne til forskning, sier Gallet.

To personer med jakke og lue holder en stor bit med is og ser på den

ANALYSE NESTE: Jean-Charles Gallet (Norsk Polarinstitutt) og Andrea Spolaor (det italienske instituttet for polarforskning CNR) er to av forskerne som skal analysere isprøvene for å finne svar på klimaspørsmål. Her i frysekontaineren i Ny-Ålesund. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud, Norsk Polarinstitutt

Nå er prøvene lagret i en frysekontainer i Ny-Ålesund forskningsstasjon og til høsten skal de fraktes til Italia. Ferden videre for Ice Memory-prøvene går sørover til fransk-italienske forskingsstasjonen Concordia i Antarktis. Resten av prøvene skal analyseres i Europa.

Forskerne Andrea Spolaor, Catherine Larose og Jean-Charles Gallet skal analysere sine ulike deler av prøvene, for så å se resultatene i sammenheng.

– Dette samarbeidet gjør at vi får mye og variert data fra samme iskjerner og at vi kan sammenlikne resultatene våre veldig presist. En gruppes resultater kan understøtte de andre gruppenes resultater. Vi vil få et mye sterkere resultat sammen, enn ved å jobbe alene, avslutter Andrea Spolaor.

Oversiktsbilde av bygninger. Fjord bak og snø på bakken

NY-ÅLESUND FORSKNINGSSTASJON ligger ved Kongsfjorden. I bakgrunnen ser man fjordens innerste del og bak der igjen brefrontene som henger sammen med Holtedahlfonna. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud, Norsk Polarinstitutt

Videre lesning: