Nesten hundre år etter oppstarten av polarinstituttet skal en kvinne for første gang innta rollen som direktør.

NY DIREKTØR Professor Camilla Brekke starter i jobben som direktør ved polarinstituttet i september i år. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Professor Camilla Brekke (46) blir historiens første kvinne med det nasjonale toppvervet som direktør for Norsk Polarinstitutt. 

– Det kjennes som vi endelig kan begynne samtalen, innledet tromsøværingen Camilla Brekke da hun talte for sine kommende kolleger ved Norsk Polarinstitutt, for aller første gang.

Direktør Ole Arve Misund og ekspedisjonssjef Tarjei Selman fra Klima- og miljødepartementet hadde gitt ordet videre til den påtroppende direktøren. Fra skjermer på polarinstituttets utestasjoner på Svalbard og på Troll i Antarktis, og fra skipet «Kronprins Haakon» som er på tokt i Polhavet, fulgte ansatte spent med.

Les også:

DIREKTE FRA POLHAVET Camilla Brekke ble presentert under et allmøte ved polarinstituttet der også utestasjonene på Svalbard og på Troll i Antarktis deltok via skjerm, i tillegg til kollegene som nå befinner seg på tokt med «Kronprins Haakon» i Polhavet (bildet). Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Bygge lag 

– Det er med både fryd og spenning, og forventning, jeg går til oppdraget. Polarinstituttet har et godt internasjonalt renommé som vi skal utvikle og ta vare på. Det er også viktig å kjenne til tilblivelsen og utøvelsen for polarinstituttet gjennom snart hundre år, og hva dette har betydd for Norge. Men som påtroppende direktør vil jeg ikke dvele alt for mye med fortida uten å også ha et klart fremtidsrettet blikk.

Vi skal snart sammen bygge videre på den solide organisasjonen som Ole Arve Misund har ledet i seks år, sa Brekke. 

KAKEFEST Til høsten gir direktør Ole Arve Misund roret videre til Camilla Brekke, etter å ha ledet polarinstituttet gjennom åremålet på seks år. I dag var det kake i anledningen offentliggjøringen av den påtroppende direktøren. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

– Godt forberedt 

Brekke fortalte at hun anser polarinstituttet som både definerende og drivende i norsk polarforskning i Arktis, og med de investeringer som Norge skal gjøre i Dronning Maud Land har hun også forventninger til et forsterket samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører om klimaforskningen i sør. Hav, polar, miljøovervåkning og forvaltning, men også den økende geopolitiske interessen i Arktis er stikkord som er beskrivende for polarinstituttet i dag, fortsatte hun.

– Brekkes tale viser at hun har satt seg godt inn i polarinstituttets rolle for forskning og rådgivning i forvaltning av polarområdene, sier direktør Misund.

VELKOMMEN Isbjørnforsker Jon Aars ønsker Camilla Brekke velkommen til polarinstituttet. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Solid ballast

Det har vært knyttet spenning i polarforskningsmiljøet hvem som skal etterfølge Ole Arve Misund, når han til høsten gir roret videre etter å ha ledet polarinstituttet gjennom åremålet på seks år. Ville det bli en kvinne denne gangen, etter 95 år under mannlig ledelse?

Camilla Brekke blir første kvinne i ei rekke på ni menn som har sittet i direktørstolen på Norsk Polarinstitutt, siden tilblivelsen i 1928, opplyser polarhistoriker Harald Dag Jølle ved Norsk Polarinstitutt.

– Jeg vet fra arkivarbeidet med instituttets historie at det tidligere har vært gjort forsøk på å få ei kvinne inn som leder, uten hell.

Det er veldig gledelig at det nå endelig har lykkes. Jeg er overbevist om at Brekke har de beste forutsetningene – og at hennes bakgrunn fra UiT vil sikre et fruktbart samarbeid om polarforskninga i ishavsbyen Tromsø, sier Jølle.

Brekke har en solid faglig ballast for å påta seg toppvervet. For mange er hun et kjent navn i forskermiljøer, hun har over år samarbeidet med polarforskere, både nasjonalt og internasjonalt. Hun kommer fra stillingen som prorektor for forskning og utvikling ved UiT Norges arktiske universitet og har doktorgrad fra Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Hun har forsket på satellittfjernmåling og jordobservasjon, og har spesialkompetanse på fjernmåling i Arktis, for å nevne noe.

HILSTE FOR FØRSTE GANG Det ble en trivelig prat mellom isbreforsker Elisabeth Isaksson (t.v.) og havforsker Agneta Fransson og Brekke, da de hilste for første gang. Hun er et spennende valg, og jeg syntes hun hadde gode visjoner for polarinstituttet fremover, sier Fransson. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Bryter mannerekka 

To av de ansatte som fulgte med på den kommende direktørens ord, var havforsker Agneta Fransson og isbreforsker Elisabeth Isaksson. De slo av en prat med Brekke, til servering av kaffe og kake.

Hun er et spennende valg, og jeg syntes hun hadde gode visjoner for polarinstituttet fremover. Jeg mener også at det sender ut positive signaler når departementet ansetter en kvinne i en stilling som tradisjonelt kun har vært besatt av menn. Verden er jo delt i nesten like mange menn som kvinner, og da er det å forvente at lederstillingene gjenspeiler virkeligheten. Og kanskje kan kvinner som Brekke inspirere andre til å ta utradisjonelle valg, sier Fransson.

Kollega Isaksson er enig. Hun har arbeidet i 25 år ved instituttet, i et miljø som med årene gradvis er blitt mer likestilt når det kommer til kjønn. I dag er det omtrent like mange kvinner som menn som avlegger doktorgrad i Norge, selv om det fortsatt er flest menn som tar doktorgrad i naturvitenskapelige fag.

Ved polarinstituttet, som tradisjonelt har hatt flertall av menn, er det i dag nokså jevn kjønnsfordeling i forskningen og i de andre arbeidsfeltene, også i lederstillingene.

FØRSTE KVINNE SIDEN 1928 Camilla Brekke blir første kvinne i ei rekke på ni menn som har sittet i direktørstolen på Norsk Polarinstitutt, siden tilblivelsen. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Men frem til nå har toppstillingen alltid vært besatt av en mann.

Elisabeth Isaksson er glad for at bredde vises i polarkunnskapen, også når det kommer til hvem som inntar lederverv.

– Det er fremtidsrettet å velge en kvinne som direktør av polarinstituttet, sier hun. 

Hun får medhold fra avtroppende direktør. 

– Brekke bryter en mannerekke. Og det er bra, for kjønn skal ikke ha betydning for om man gjør en god jobb som direktør.