FNs klimapanel (IPCC) kjem straks med ein ny spesialrapport om hav og kryosfære, eller litt enklare sagt, hav og is.

Kit M. Kovacs. Foto: Christian Lydersen / Norsk Polarinstitutt 

Seniorforskar og marinbiolog Kit M. Kovacs frå Polarinstituttet er medforfatter av spesialrapporten i kapittelet om polarområdene. Kovacs har bidratt med fagleg gjennomgang av forsking som viser koplinga mellom klimaendringar og marine pattedyr i Arktis.

Dette er første gong klimapanelet presenterer ein eigen rapport om korleis ulike grader av klimaendringar påverkar hav, kyst, polare område og høge fjellområde.

Rapporten blir lansert 25. september ved Miljødirektoratet. Lanseringen vil bli strøymt.

Les meir om spesialrapporten om hav og havis: https://www.miljodirektoratet.no/…/klimapanelets-spesialrap…