Rapporten gir en gjennomgang av sårbarhet til ulike typer påvirkninger i særlig verdifulle norske havområder.

Rapporten «MILJØVERDIERS SÅRBARHET I NORSKE HAVOMRÅDER – En gjennomgang av sårbarhet til ulike typer påvirkninger i foreslåtte særlig verdifulle og sårbare områder i norske havområder» er nylig publisert.

Arbeidet ble ledet av Cecilie Hansen ved Havforskningsinstituttet, på oppdrag fra Faglig forum. Rapporten er en del av underlagsrapportene til faggrunnlaget for neste «helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene». Faggrunnlaget skal ferdigstilles i sin helhet i år.

Arbeidet tar utgangspunkt i Faglig Forums etablerte bruk av begrepet sårbarhet, en iboende egenskap ved miljøverdiene uavhengig av om påvirkningene er til stede eller ikke.  Den tverrfaglige gruppen bak rapporten består av fageksperter fra Havforskningsinstituttet, Akvaplan-niva, Forsvarets forskningsinstitutt, Norsk institutt for naturforskning, Norsk Polarinstitutt og Centre for Environment, Fisheries, and Aquaculture Science (Cefas, Storbritannia). 

Rådgiver/forsker Cecilie von Quillfeldt, forsker Haakon Hop, forsker Jon Aars og forsker Christian Lydersen fra Norsk Polarinstitutt, har bidratt til rapporten.