«Troll» for fremtiden

Av Ole Arve Misund, direktør Norsk Polarinstitutt Statsbygg…
stein i fjæra med vulkanfjell i bakgrunnen

Jan Mayen har vorte lågare

Jan Mayen ligg på grensa mellom Norskehavet og Grønlandshavet,…
Fjellrev i snøen

Nyoppdaget lus tynner ut verdens varmeste pels

Vinterpelsen er fjellrevens viktigste våpen mot den arktiske…

En 25-års jubilant med viktig budskap 

Planter, dyr og sjøfugler i Antarktis går en usikker fremtid…

Tett på polar natur og miljø med fornyet nettside

MOSJ er et statlig system for miljøovervåkning av Svalbard,…

NY RAPPORT: Miljøverdiers sårbarhet i norske havområder

Rapporten «MILJØVERDIERS SÅRBARHET I NORSKE HAVOMRÅDER -…

Underteikna samarbeidsavtale om kartproduksjon

Kartverket og Norsk Polarinstitutt er begge statlege forvaltingsorgan…

Klimaministeren manet til grønn omstilling

Krigen i Ukraina har endret radikalt på premissene for nordområdepolitikken…

Utforsker verdens sørligste hav fra seilskuta Statsraad Lehmkuhl

Aldri tidligere har den gamle seilskuta fra Bergen vært…

Lavere nivåer av flere miljøgifter i Barentshavet enn i Norskehavet og Nordsjøen

En fersk rapport om forurensning i luft og hav fra Overvåkningsgruppen…

Grønt lys til ny forskningsinfrastruktur i Antarktis 

En rekke norske og utenlandske institusjoner er involvert i TONe,…
Dykker under isen gjør målinger

Winther med lederverv i norsk-kinesisk havsamarbeid

Jan-Gunnar Winther, som siden 2015 har vært medlem av rådet,…

Arktiske sjøfugler presses ut av leveområdene

Det blir færre av de tradisjonelle sjøfuglene i Arktis,…

Vekker til livet en gammel polartradisjon 

Tirsdag formiddag ligger lasteskipet «Silver Arctic» til…

Vernar matfat for sjøfuglar i nord

  – Dette er godt nyttår for sjøfuglane, seier…

Mennesker påvirket klodens atmosfære mye tidligere enn antatt 

Funnet bekrefter at menneskelig aktivitet har påvirket atmosfæren…

Ventar på lyden av fuglane

Den 29. juli viste sola seg endeleg igjen på Troll, etter…
isbjørn

Isbjørn kan være utryddet på Svalbard om 50 år

– Jeg tror isbjørn stort sett bare vil finnes nord i Canada…

Øyvor og Malins draumeveke i Svalbards villmark

  Øyvor Gjerde og Malin Kvaal Bergland brettar opp…
pingviner

Birgit Njåstad gjenvalgt som leder av Miljøkomiteen

De årlige antarktistraktatmøtene (ATCM) og møtene i dens…