Svalbard blir varmere og våtere, og endringene skjer hurtig. Hva betyr det for dyr, planter og økosystemer på øyriket i nord?

FOR FOLK FLEST Den nye klima- og naturutstillingen ved Svalbard Museum forteller hvordan varmere klima påvirker dyr og natur, og er myntet på unge som eldre. Utstillingen ble åpnet av formidlingsleder Herdis Lien ved museet (t.v.), forskningsingeniør Stein Tore Pedersen, seksjonsleder Geir Ove Aspnes og internasjonal direktør Kim Holmèn, forsker og COAT Svalbard prosjektleder Åshild Ønvik Pedersen (alle fire fra Norsk Polarinstitutt), museumsleder Tora Hultgren og arkeolog Per Kyrre Reymert. Foto: Sander Solnes / Svalbard Museum 

Det får vi svar på i en ny utstilling i regi av overvåkningsprogrammet COAT som åpnet på Svalbard Museum i dag.

COAT skal dokumentere effekter av tundraøkosystemet på Svalbard. 

I utstillingen har forskere, en ingeniør og en formidler, arbeidet sammen for å vise COAT sitt arbeid på Svalbard, fra prosjektet startet i 2016 og frem til i dag. Vi gis innsyn i livet til rev, rein, rype, gås og østmarkmus, og lærer om vegetasjonens rolle i økosystemet. Vi får også se hvordan forskere arbeider i felt og gis innblikk i hvilket utstyr de bruker for å samle inn data, sommer som vinter.

NATUR I ENDRING Hvordan klimaendringene påvirker dyr og vegetasjon vies sentral plass i utstillingen. Foto: Tore Nordstad / Norsk Polarinstitutt

Utstillingen er tidsaktuell. Den retter blikket mot de omfattende endringene i naturmiljøet.  Svalbard er et av stedene i Arktis der oppvarmingen skjer raskest. Oppvarmingen får store konsekvenser for de arktiske økosystemene: Tap av arktisk naturmangfold, kollaps av næringskjeder og svekkelse av viktige funksjoner i økosystemene som bremser oppvarmingen.  

– Naturen her gir unike muligheter for å studere og overvåke effekter av klimaendringer på et høy-arktisk tundraøkosystem, og COAT er et viktig steg i riktig retning for å få mer kunnskap om de endringene som skjer, sier reinsdyrforsker og COAT Svalbard prosjektleder, Åshild Ønvik Pedersen, ved Norsk Polarinstitutt. 

FORSKERLIV Utstillingen gir innsyn i en natur i endring, men viser også hvordan forskerne arbeider i felt. Her er forsker og COAT Svalbard prosjektleder Åshild Ønvik Pedersen og museumsdirektør Tora Hultgren under åpningen. Foto: Sander Solnes / Svalbard Museum

Mye av Ønvik Pedersens arbeid er knyttet til COAT, og sammen med kolleger som også er involvert i programmet har hun arbeidet frem utstillingen, med god hjelp av bildearkivar Ann Kristin Balto ved polarinstituttet og ansatte ved Svalbard Museum.  

– Svalbards tundra er blant de mest utsatt økosystemene på jorda for de raske og dramatiske klimaendringene. Utstillingen skal nå både folk i Longyearbyen og tilreisende som kommer for å oppleve norsk arktisk natur. Den passer for både barn og voksne fordi den er satt sammen av et mangfold av bilder, film, tekst og forskningsinfrastruktur som kan studeres på nært hold, forteller Ønvik Pedersen.

DYRELIV UNDER LUPEN Fjellreven er en av flere arter som overvåkes og studeres i COAT, og som vi blir nærmere kjent med i utstillingen. Foto: Jørn Dybdahl / Norsk Polarinstitutt 

Utstillingen er bygd opp med beskrivende plansjer, modeller av fjernmålingsutstyr, levende film og bilder som viser COAT sin aktivitet.  Forskningen i COAT på Svalbard ledes av Norsk Polarinstitutt og inngår i  terrestrisk flaggskip under Framsenteret

Utstillingen er myntet på folk flest, se Svalbard Museum sine åpningstider her

TUNDRALIVET I utstillingen vises film fra dyrelivet på tundraen. Foto: Sander Solnes / Svalbard Museum

INN I FORSKERVERDEN Forskningsinfrastruktur kan studeres på nært hold i utstillingen. Foto: Sander Solnes / Svalbard Museum

FORSKNINGSUTSTYR I utstillingen vises utstyr som forskere bruker i felt. På bildet ser vi internasjonal direktør Kim Holmèn (t.v.), forsker og COAT Svalbard prosjektleder Åshild Ønvik Pedersen (begge fra Norsk Polarinstitutt), museumsleder Tora Hultgren og arkeolog Per Kyrre Reymert. Foto: Sander Solnes / Svalbard Museum