Flere tusen år gammel gjørme skjulte havissvar

– Våre resultater styrker klimarapportenes konklusjoner…

Rapport fra årets sjøpattedyrforskning i Kongsfjorden

Dette programmet, finansiert av Norges forskningsråd, skal…

Blog: Will the future Arctic Ocean become greener?

By Rolf Gradinger (1) , Wenche Eikrem (2), Marti Amargant (1) &…
håns som holder forstørrelsesglass foran små organismer i is

På tokt inn i det dype, ukjente arktiske bassenget

Vårt vitenskapelige mannskap på 35 personer for Nansen…
båt i isen

Eierskapsovertakelsen av Norges isgående forskningsskip «Kronprins Haakon»: Tromsø er offisiell hjemmehavn  

Forskningsskipet "Kronprins Haakon" ble døpt i hjemmehavna…

På tokt til lite utforskede deler av Polhavet

  Tirsdag klapper forskningsskipet Kronprins Haakon…
isbjørn

Isbjørn kan være utryddet på Svalbard om 50 år

– Jeg tror isbjørn stort sett bare vil finnes nord i Canada…

Ønsker å verne geolog Brit Hofseths grav

Tross sin tidlige død, rakk Brit Hofseth å markere seg…

Øyvor og Malins draumeveke i Svalbards villmark

  Øyvor Gjerde og Malin Kvaal Bergland brettar opp…

Her finnes de særlig viktige miljøverdiene i norske havområder

  Over 70 forskere fra åtte ulike institusjoner har…

EU gir 150 millioner kroner til styrket klima- og miljøovervåkning i Arktis

  EU bevilger 15 millioner Euro (150 millioner norske…

Med grønn skipsfart til Antarktis

– "Silver Arctic" vil halvere drivstofforbruket sammenliknet…

BLOGG: Alger på vei ned dypet i Polhavet

Forskere blogger direkte fra vårens tokt i det nordlige…

Nytt EU prosjekt: Hvordan havis og snø påvirker klimaframtiden vår

Arktis og Antarktis opplever raske, menneskeskapte klimaendringer,…

BLOGG: I fotsporene til Nansen

Forskere blogger direkte fra vårens tokt i det nordlige…

BLOGG:  Dykkere tar prøver av isalger og dyreplankton under havisen

Forskere blogger direkte fra vårens tokt i det nordlige…

BLOGG: Vår i luften – i Barentshavet

Forskere blogger direkte fra vårens tokt i Polhavet i regi av…

BLOGG: Våren – et biologisk kritisk vindu i Arktis

I Arven etter Nansen-prosjektet undersøker vi det nordlige…

Aliens i Arktis

Du finner dem både i veikanten i Longyearbyen…

Alt må jo ha et sted å leve

Blogg 5 fra Arven etter Nansen-tokt i Polhavet. I dag: Adam Steer…