Når bordet raser ned foran øynene på deg…

I det isdekte landskapet rundt den norske forskningsstasjonen…

Jul med Nansen i Polhavet

21. desember er en merkedag i norsk polarforskning og polarhistorie.…

Biggen - alles kjæledegge under ekspedisjonen i Antarktis

Biggen ble født på Norway Station i Dronning Maud Land, som…

Åpning av Antarktisutstillingen

Direktør Ole Arve Misund ønsket velkommen til utstillingen…

Leiter etter klimasvar i smeltende havis

I tre måneder skal havisforsker Dmitry Divine fra Norsk Polarinstitutt…

"Polarstern" fryses fast i isen for å samle klimadata i ett år

Granskog står ved havna i Tromsø der den tyske isbryteren…

Klar for eitt år i Polisen

Rundt 600 personar…
Mennesker på skipsdekk

Jakter klimasvar i Framstredet

Hver høst drar Norsk Polarinstitutt på tokt til Framstredet,…