Argentina har ferdigstilt sitt utkast til «Comprehensive Environmental Evaluation» for oppgradering av Petrel Station, Dundee Island i Antarktis.

I samsvar med miljøprotokollen under Antarktistraktaten må foreslåtte aktiviteter i Antarktis gjennomgå en miljøkonsekvensvurdering. Hvis det fastslås at en foreslått aktivitet sannsynligvis vil ha mer enn en mindre eller forbigående innvirkning på miljøet, utarbeides en omfattende miljøkonsekvensvurdering som skal gjennomgå høringer og innspillsrunder før den ferdigstilles. I henhold til krav i miljøprotokollens Vedlegg I, Artikkel 3(3) inviteres det til en offentlig høringsrunde på utkast til miljøkonsekvensvurdering.

Utkast til miljøkonsekvensvurdering (PDF, 12 MB)

Kommentarer på utkastet kan sendes direkte til Argentina via e-post ambientedna@mrecic.gov.ar innen innen 15. juni 2023.