Amerikanske myndigheter skal opprette bemannet ambassadekontor i Tromsø.

Formålet er tettere arktisk samarbeid med norske myndigheter og forskningsmiljøer.

– Amerikanske myndigheter ønsker et nærmere samarbeid om tema og forskning knyttet til Arktis, sier polarinstituttets direktør, Ole Arve Misund. Dette er et løft for ambisjonen om å gjøre norsk arktisk forskning internasjonalt ledende, understreker Misund. Det er også i tråd med polarinstituttets oppgaver i nord, mener direktøren.  

Direktør Ole Arve Misund. Foto: Jan Roald / Norsk Polarinstitutt

Amerikansk tilstedeværelse skal blant annet legge til rette for økt vitenskapelig kunnskapsutveksling, støtte til talentutvikling og hospitering, tilgang til amerikansk ekspertise samt å knytte sterkere bånd til amerikanske kunnskapsinstitusjoner. Gjennom kontoret ønsker USA å identifisere flere områder for samarbeid med norske myndigheter.

– Kontoret knyter oss tettere på de amerikanske forskingsmiljøene, og gir oss også en plattform til bredere kunnskapsformidling. USA er verdensledende innen arktisk forskning. Dermed vil et tettere samarbeid være en styrke for både Tromsø og polarinstituttet. Fortsatt gjenstår noen avtalemessige formaliteter, men vi ønsker dem velkomne, sier Misund.

For mer informasjon kontakt; Ole Arve Misund, direktør i Norsk Polarinstitutt: 911 74 186