Endringene kommer som følge av at ledergruppen i polarinstituttet ba instituttets navnekomite komme med forslag til navneendringer på Edgeøya på Svalbard.

Komiteens forslag, som har tatt utgangspunkt i de eldste publiserte navneformene, ble behandlet i dagens ledergruppemøte. Norsk Polarinstitutt har dermed vedtatt navneendringer på Edgeøya. De nye stedsnavnene er Svarthukdalen, Svarthukfjellet og Svarthuken.

– Dette er svært gode navn. Navnekomiteen har arbeidet både godt og raskt. Dette er navn som er i takt med tiden og tidsånden, uttaler polarinstituttets direktør, Ole Arve Misund.

Polarinstituttets navnekomite har nylig vedtatt en rekke nye stedsnavn på Svalbard: Gaffelbukta, Konowbukta og Osbornebukta er nye navn i St. Jonsfjorden, mens Sjøhesten og Conwaybaugen er to nye fjellnavn nord for Kongsfjorden.

Navnekomiteen møtes et par ganger i året og behandler både forslag til nye navn og enkelte ganger forslag til navneendringer.  

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør i Norsk Polarinstitutt, Pål Jakobsen på 957 65 959.

Se protokoller i saken: