I forslaget til statsbudsjett forslår regjeringen å bevilge 9,3 millioner kroner til forskningsaktivitet i Antarktis. – En viktig respons på våre innspill, sier Polarinstituttets direktør, Ole Arve Misund.  

Regjeringen foreslår dermed også å styrke driften av Troll, Polarinstituttets helårsdrevne forskningsstasjon i Dronning Maud Land, som et ledd i den samlede økningen.

Det er behov for et løft. I en tid der vi ser at den stadige oppvarming på det antarktiske kontinentet kobles til issmelting og havnivåstigning, er det viktig at regjeringen går inn med midler, påpeker Misund.

Den siste rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) fastslår en kobling mellom avsmelting i Antarktis og økning av havnivå. Den hurtige oppvarmingen i de sørlige polarområdene kan få store følger for det globale klimaet i årene fremover.

Ismassen i Antarktis er svært viktig å følge med på. Dette har vi kommunisert til våre eiere i Klima- og miljødepartementet. At det nå kommer en større satsing er vi svært fornøyd med, understreker Polarinstituttets direktør.

Regjeringen har, i inneværende år, også bidratt med ekstra midler til økte driftsutgifter.