Inn i et blåere hav

Det er is i Polhavet hele året, men om sommeren er nesten…

Dykker ned i brennaktuelt tema

Flammehemmere og andre kjemikalier kan gjøre stor fare når…
Plast og søppel på en strand

Det globale «plastberget» har nådd Arktis

En internasjonal studie viser at plastforurensningen har…

Kongsfjordens egen «Wing-man»

– Jeg har tre år på meg der jeg skal «surfe inn», jeg…
Søppel og plast flyter på hav

Plast i Arktis

Verdenshavene fylles av plast. Åtte til tolv millioner tonn plast ender i havet hvert år. Mesteparten havner på havbunnen, mens resten flyter rundt i havene eller skylles på land. Plast i havet er et økende globalt problem. Åtte til tolv millioner tonn plast ender i havet hvert år. Plastforsøpling skader marint plante- og dyreliv og forringer kystområdene og naturen. I tillegg er det økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser.
Et grønt telt på isen. To personer sitter utenfor teltet. Et skip i bakgrunnenTrine Lise Sviggum Helgerud

Utvikler mikroplastovervåkninga i Arktis

Arktis er mer sårbart for plast enn andre steder i verden. Grunnen…

Øyvor og Malins draumeveke i Svalbards villmark

  Øyvor Gjerde og Malin Kvaal Bergland brettar opp…

Plastfunn hos havhestunger

– På det meste ble det funnet 380 plastbiter i en av havhestungene,…

Polarportrettet: Geir Wing Gabrielsen

Alder: 65 år Utdanning: Hovedfag i fysiologi på studier…

Hvorfor spiser havhesten plast?

  Plast forsvinner aldri, men blir til mikroplast Plast…

Dyr rammes hardt av plastforurensningen

Verdenshavene fylles av plast. Åtte til tolv millioner tonn…

Øyvor og Malin i skole for å bli polarforskere

Men først møtte de Sveinung Rotevatn i anledning klima-…