HØRINGSSVAR: Konsekvensutredning for mineralutvinning på norsk kontinentalsokkel

Bakgrunn Olje- og energidepartementet sendte i oktober 2022…