høring
høring

HØRINGSSVAR: Forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

Bakgrunn Bakgrunnen for høringen er at regjeringen har besluttet…