Geir Wing Gabrielsen, Kit M. Kovacs, Christian Lydersen, Haakon Hop, Jon Aars, Eva Fuglei og Sébastien Descamps har fått eksklusiv internasjonal rangering.

 

Juryen har målt forskerne i hvor ofte de siteres av andre og i hvilke tidsskrifter disse siteringene dukker opp. Sjøfuglforsker og biolog Geir Wing Gabrielsen kom på en åttendeplass i kåringen. På bilde er Geir på ærfugl-feltarbeid i Ny-Ålesund på Svalbard. Foto: Ingrid Gabrielsen 

Det er det prestisjetunge nettstedet research.com som har kåret de beste forskerne i verden innen feltet «økologi og evolusjon».

Research.com er en ledende forskningsportal som blant annet skal gjøre det enklere for vitenskapelige ansatte å være oppdatert på forskning innenfor sine fagområder. 

 – Man blir stolt på vegne av forskerne, men også hele instituttet, at vi har gode folk som hevder seg i forskningsfeltene som de arbeider innenfor, sier forskningsdirektør Harald Steen. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt 

Måles på siteringer 

Juryen har målt forskerne i hvor ofte de siteres av andre og i hvilke tidsskrifter disse siteringene dukker opp. De to prosent høyest rangerte innenfor hvert fagfelt har kommet med på oversikten.

Her er oversikten over de norske forskerne på listen innen fagfeltet «økologi og evolusjon».

2000 forskere fra ulike land har fått plass på listen i feltet «økologi og evolusjon», 118 av dem fra norske institusjoner. Norsk Polarinstitutt har syv forskere på denne listen.

Marinbiolog og leder av Svalbard-programmet, Kit. M. Kovacs, er på lista. På bildet er hun på tokt for å studere hvalens (grønlandshval) leveområder. Foto: Nick Cobbing 

Anerkjennelse

Miljøgiftforsker Geir Wing Gabrielsen er på åttende plass av de norske forskerne, tett fulgt av marinbiologene Kit M. Kovacs (12) og Christian Lydersen (14).

– Hva betyr det for deg å rangere høyt på denne prestisjetunge listen?

 – Jeg må bare innrømme at jeg ble glad over å se denne listen. Dette er en stor anerkjennelse for meg etter mange års arbeid med polarforskning, både nasjonalt og internasjonalt. Dette er også en fjær i hatten for andre forskere fra Norsk Polarinstitutt som kom med i oversikten, sier Gabrielsen. 

Forskningsdirektør ved polarinstituttet Harald Steen sier seg enig. 

– Man blir stolt på vegne av forskerne, men også hele instituttet, at vi har gode folk som hevder seg i forskningsfeltene som de arbeider innenfor.  

Marinbiolog Christian Lydersen (t.h) er blant polarforskerne på lista. På bildet er han på feltarbeid for å studere ringselene og deres utbredelse og vandringer.  Foto: Kit M. Kovacs / Norsk Polarinstitutt 

Tidsvitne 

Geir Wing Gabrielsen har forsket i mer enn 40 år på sjøfugler. De senere år har han engasjert seg sterkt i hvordan plastforurensning påvirker fugler i arktiske strøk. Samtidig er han en svært dreven formilder og opptatt av at kunnskap når ut til storsamfunnet. I sin karriere som forsker har han gitt ut flere populærvitenskapelige bøker om sjøfugler, miljøgifter og plastforurensning, og han har vunnet priser for sin formidlingsaktivitet.  

Marinbiolog og seksjonsleder Haakon Hop er på topp-lista. Bildet er tatt under et MOSJ-tokt til Svalbard sommeren 2017. Foto: Martin Kristiansen / Norsk Polarinstitutt 

Gabrielsen tok doktorgrad på studier av sjøfuglers tilpasninger til å leve i Arktis, samt deres energiforbruk og matkonsum (Universitetet i Tromsø). De siste tyve år har han vært seksjonsleder og seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt, med innbakte årlige feltopphold i Ny-Ålesund på Svalbard.

– Det å kunne være på feltarbeid på Svalbard har gitt meg store naturopplevelser i en fantastisk natur og i nærkontakt med mange dyrearter. Jeg har vært vitne til endringer som skjer med naturen, og som skyldes økt ferdsel, klimaendringer og forurensning. Dette har jeg vært med å dokumentere gjennom den forskning jeg har gjort, men også med bruk av foto og annen formidling. Jeg har vært heldig fordi jeg jobber sammen med dyktige kolleger og studenter som alle bidrar til å fremskaffe kunnskaper som kan brukes av myndighetene til å forvalte naturen i Arktis.    

 

På lista er isbjørnforsker og biolog Jon Aars, her på isbjørn-feltarbeid på Svalbard i 2022. Foto: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt 

Biolog og forsker Eva Fuglei er å finne på topplista. På bildet er hun på feltarbeid på østmarkmus på Svalbard sammen med professor Rolf Ims fra UiT Norges arktiske universitet. Foto: Anne Kibsgaard / Norsk Polarinstitutt 

Biolog og sjøfuglforsker Sébastien Descamps er på topplista. Bildet er tatt i Ny-Ålesund i forbindelse med studier av sjøfugler i området. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt 

Skal fortsette å forske 

I 2023 gikk Gabrielsen over i en ren forskerstilling ved polarinstituttet.

Jeg vil bruke de siste årene av min forskergjerning til å dykke enda mer ned i forskning og formidling av et fagfelt som både er spennende og viktig i henhold til miljøproblemer vi står ovenfor. Sjøfuglene i Arktis lever under stort press fordi de er utsatt for klimaendringer, miljøgifter og plastforurensning.

– At forskningen min blir lest og lagt merke til, både her i landet og over landegrensene, er svært motiverende for å fortsette å engasjere seg i arbeidet, sier han.