Norsk Polarinstitutt tok i natt ned det største flyet som noen gang har landet på flystripen ved den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land. En så stor operasjon åpner opp for helt nye muligheter i dette avsidesliggende området.

Flyet, en 787 Dreamliner, hadde med seg 45 passasjerer og 12 tonn forskningsstyr. Blant passasjerene var det også forskere og annet personale som skal reise videre til den tyske forskningsstasjonen «Neumayer III».

Dette er en stor operasjon, og en milepæl for flytrafikk til Dronning Maud Land, sier direktør i Norsk Polarinstitutt, Camilla Brekke.

– Å ta ned et så stort fly åpner for helt nye muligheter for logistikken til Troll, noe som også vil bidra til å styrke norsk forskning i Antarktis, sier Brekke.

Flyet som landet i natt, opereres av det norske flyselskapet «Norse Atlantic». Et fly av denne størrelsen kan frakte et stort antall passasjerer, i tillegg til flere ti-talls tonn last. Hvert år tar Norsk Polarinstitutt imot 6–10 fly, av forskjellig størrelse, til flystripen ved Troll.

Aller viktigst er miljøgevinsten vi kan ta ut ved å benytte store og moderne fly av denne typen til Troll. Dette kan bidra til å redusere totale utslipp og miljøavtrykket i Antarktis, sier Brekke.

Troll flystripe er en 3000 meter lang flystripe på blåisen, omtrent syv kilometer fra Troll forskningsstasjon. Flystripa driftes i den antarktiske sommersesongen (oktober–mars).

– En flyoperasjon på dette nivået vil også gjøre polarinstituttet mer attraktiv som samarbeidspartner og tilbyder av også flytjenester for andre nasjoner som opererer i Antarktis. På flyet som landet i natt var det passasjerer fra flere nasjoner som skulle videre til andre stasjoner, sier direktør for operasjon- og logistikkavdelingen i Norsk Polarinstitutt, John Guldahl

Video: Sven Lidström, Norsk Polarinstitutt