I årsmeldingen kan du lesa om aktivitetane våre nord og sør på kloden, og om høgdepunkt frå fjoråret.

Fjoråret stod i Antarktis’ teikn! Det var 60 år sidan Antarktistraktaten vart forhandla fram og signerte av tolv statar, mellom dei Noreg. I årsmeldingen fortel vi historia bak Antarktistraktaten. Vi fortel òg om det aller første toktet med forskingsskipet «Kronprins Haakon» til Kong Håkon VII Hav i Antarktis og vise flotte bilde frå havområda i sør.

Her finst òg artikkel om tokt med «Kronprins Haakon» i Arktis i 2019, om Polarinstituttet sin nye rolle i Ny-Ålesund forskingsstasjon, og mykje meir.

Årsmeldingen er på norsk, med engelsk oppsummering.

Framsidebildet er tatt Antarktis-sommaren 2019 og fotograf er Rudi Caeyers.

Her finn du Årsmeldingen 2019

Oversikt over tidlegare årsmeldinger.