Årsrapporten gir et samlet bilde av Norsk Polarinstitutt som helhet, både i omtale og i økonomiske tall. Årsrapporten er et av de viktigste styringsdokumentene i instituttets dialog med Klima-og miljødepartementet.

Årsrapporten for 2023 er publisert, du kan lese den her