Naturen i Antarktis står på dagsorden når om lag 80 personer møtes til seminar i Tromsø denne uka.

KOMITEEN Spesialrådgiver Jon Børre Ørbæk fra Norges forskningsråd, programleder Birgit Njåstad og seniorrådgiver Christina A. Pedersen (begge fra polarinstituttet) har organisert Antarktis-seminaret. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt 

Siden 2016 har forskere og andre fagpersoner møttes annen hvert år for å drøfte pågående og fremtidig forskning og overvåkning av naturmiljøet i Antarktis. 

Med årene har seminarene utviklet seg til å bli en nasjonal møteplass for bredden av Norges antarktisforskning, en arena og yngleplass for nye ideer og prosjekter, forteller seniorrådgiver ved Norsk Polarinstitutt, Christina A. Pedersen. Hun er med i komiteen som organiserer seminaret.

– Seminaret er for alle forskere, inkludert de som er i starten av sin karriere og de som forsker på temaer som kan være relevant uten at de selv primært fokuserer på Antarktis, og for forskere som har kommet til Norge for å drive antarktisforskning.

JOKER I JORDKLIMA-SYSTEMETAntarktis er på mange vis en joker i jord-klima systemet, hvordan det går med havnivåstigningen er avhengig av iskappen og de rundt 300 isbremmene på kontinentet, sa polarinstituttets direktør Camilla Brekke da hun åpnet årets seminar. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt 

Full fart mot nytt polarår 

Årets seminar spisser seg inn på formidling av aktuell forskning, diskusjoner og utveksling av nye ideer og strategier for fremtidig tverrfaglig antarktisforskning. Programmet byr på en kombinasjon av presentasjoner, paneldiskusjoner og gruppearbeid.  

Se programmet for Antarktisseminaret 2024 

Om lag 80 forskere, rådgivere, studenter, beslutningstakere og andre interesserte har funnet veien til seminaret som holdes i Framsenteret i Tromsø.  Alle universitetene i Norge er representert, i tillegg til en rekke institusjoner. Det er Norsk Polarinstitutt og Norges forskningsråd som er arrangører.

Hvorfor er det viktig med et Antarktis-seminar av dette format ?

– Det er viktig å samle og styrke det norske fagmiljøet innen Antarktis-kunnskap. Antarktis er i stor utvikling, og det er forventninger fra norske myndigheter at vi skal bli mer synlig internasjonalt. Dessuten; Norge skal bygge ny stasjon på Troll, vi setter opp TONe og vi går i full fart mot Det internasjonale polaråret i 2032, svarer Alsvik Pedersen.  

DYKKET NED I HISTORIEN Polarhistoriker Harald Dag Jølle (t.v.) fra polarinstituttet og arkeolog og fagkonsulent på Roald Amundsens hjem, Anders Bache, i samtale om den kontroversielle polfareren Roald Amundsen under Antarktisseminarets kveldsarrangement. Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt 

–Norges hjem i Antarktis

Fra regjeringen er det alt satt av 25 millioner kroner til forprosjekteringen av nye Troll forskningsstasjon i Dronning Maud Land i Antarktis. Forprosjektet ledes av Statsbygg og tar fart rett over sommeren. Nye Troll skal ha kontorplass og laboratoriefasiliteter til at 20 forskere kan jobbe og være til stede samtidig. Polarinstituttet har ansvar for å ivareta brukerperspektivet i prosjektet, og ansatte nylig John Guldahl som prosjektsjef for å lede arbeidet.

– Det ligger et stort arbeid foran oss, men også store muligheter. Norsk Polarinstitutt tar vår nasjonale rolle på stort alvor. Samtidig som vi skal drifte den gamle Troll-stasjonen og bygge en ny stasjon, skal vi også etablere åtte observatorier som går inn under forskningsinfrastrukturen TONe, sa direktør Camilla Brekke.

POSTERSESJON Deltakere på Antarktisseminaret under postersesjonen i Lysgården. Foto: Helle Goldman / Norsk Polarinstitutt 

TONe er finansiert av Norges forskningsråd, Norsk Polarinstitutt leder prosjektet. TONe er en omfattende infrastruktur som skal bidra til datainnsamling fra naturen i Antarktis. Infrastrukturen er sentrert rundt Troll-stasjonen, i et område med relativt lite observasjonsdata tilgjengelig fra før av. Målet er at TONe skal legge rette for bedre og mer omfattende atmosfæriske, kryosfæriske, marine og jordobservasjoner fra områdene rundt stasjonen.

Les om Troll observasjonsnettverk (TONe)

ANTARKTIS-POSTERE I Lysgården i Framsenteret er det posterpresentasjoner under seminardagene. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt 

Mer forskning fra Troll 

– Vi inviterer herved hele forskningssamfunnet til å dra nytten av forskningsdata som samles inn via TONe. For polarforskningen er internasjonal samhandling et premiss. Antarktis er også stort og fjerntliggende og det internasjonale fagmiljø må mobilisere i lag. Antarktis er på mange vis en joker i jord-klima systemet, hvordan det går med havnivåstigningen er avhengig av iskappen og de rundt 300 isbremmene, sa Brekke.

Oppgraderinga av Troll er en stor og viktig investering for polarnasjonen Norge, sa direktør Mari Sundli Tveit fra Norges forskningsråd i sitt innlegg på åpningsdagen. 

– Norsk Polarinstitutt har et nasjonalt ansvar for å åpne stasjonen og levere logistikk og tjenester for forskerne som har aktivitet derfra. Og når den nye stasjonen står ferdig, må den også effektivt utnyttes til mer til forskning enn det vi gjør i dag. Vår finansiering av TONe er et betydelig bidrag til Troll  som en viktig obsservasjonspost for norsk forskning på atmosfære, meteorologi og langtransportert forurensning, samt forskning på sjøfugler og lokalitetene nær Troll, sa Tveit.   

TROLL Troll-stasjonen skal de neste årene oppgraderes til en mer moderne og noe større stasjon. Foto: Trine Lise S. Helgerud / Norsk Polarinstitutt