Barentshavet bugner av marine rikdommer. Her lever plankton, fisk, sjøpattedyr og sjøfugler, for å nevne noe av mangfoldet. Men havet er også delt mellom Norge og Russland, som betyr at landene har felles ansvar for å ta vare på ressursene og miljøet. 

Forskere og teknikere i arbeid på dekk under forskningstokt med FF «Kronprins Haakon» til det nordlige Barentshavet høsten 2019. Foto: Hege Holen Paulsrud / Norsk Polarinstitutt 

De pågående klimaendringene, miljøgiftene som føres nordover med vind og havstrømmer, og ikke minst søppel som stadig finner veien til sjøs, gjør det viktigere enn noen gang å ta vare på havet og de artene som lever her.

Havmiljøsamarbeidet mellom Norge og Russland har vart i snart tre tiår, helt tilbake til 1992 da landene undertegnet en avtale som understreker viktigheten av å bevare naturmangfoldet i Barentshavet. Siden den gang er en rekke tiltak satt i gang.

– Det er laget en norsk forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten. Fremover bidrar vi inn i arbeidet med å lage en forvaltningsplan på russisk side av Barentshavet. Norge og Russland er også enige om å bekjempe forsøpling og mikroplast i Barentshavet, sier seniorrådgiver John Richard Hansen ved Norsk Polarinstitutt. 

Landene samarbeider også om nettportalen www.barentsportal.com

Havsamarbeidet om Barentshavet gjøres innenfor den norsk-russiske miljøvernkommisjonen og fiskerikommisjonen, og ledes i Norge av Klima- og miljødepartementet og i Russland av Naturressurs- og miljødepartementet. Her i landet er det Norsk Polarinstitutt som koordinerer havsamarbeidet, og leder flere av prosjektene i det norsk-russiske havmiljøsamarbeidet.

Norge og Russland samarbeider om innholdet i barentsportal.com Seniorrådgiver John Richard Hansen drifter nettstedet fra norsk side. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt 

Norsk Polarinstitutt og Result ved UiT Norges arktiske universitet har sammen laget tre korte informasjonsfilmer om samarbeidet mellom landegrensene i nord. Filmene er myntet på myndigheter, media, skoleverket og øvrige interesserte i både Russland og Norge.  I filmene deltar forskere og forvaltere fra begge landene.

Filmene er delt inn i tre temaer:

Film 1: Om havmiljøsamarbeidet mellom Norge og Russland

Film 2: Forvaltning

Film 3: Forskning

Ide og manus: John Richard Hansen og Elin Vinje Jenssen, Norsk Polarinstitutt

Video – og bilderedigering/teknisk: Terje Bergli, Result, UiT Norges arktiske universitet 

Oversettelse til engelsk, språkvask og stemme: Helle Goldman, Norsk Polarinstitutt 

Film og bilder: Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt 

Oversettelse til russisk: Jelena Larsen, Result, UiT Norges arktiske universitet 

—–

Nyttig lenke: 

Fakta om norsk-russisk havmiljøsamarbeid