BLOGG 1 Hva skjer med plastsøppel som havner i havet, hvor blir det transportert og hvor ender det opp? 

TIL BØLGENE BLÅ Miljøgiftforsker Ingeborg Hallanger hiver bøyen på havet under tokt til Polhavet. Foto: Olaf Schneider / Norsk Polarinstitutt

Vi vet noe om hvordan og hvor plast fraktes med havstrømmene i havet, men nå kan moderne «flaskepost» hjelpe forskerne.Miljøgiftforsker Ingeborg Hallanger fra Norsk Polarinstitutt kastet ut en bøye fra forskningsskipet «Kronprins Haakon» på det pågående toktet underveis til Polhavet. Bøyen ble sluppet ut i Framstredet, og nå er vi spent på hvor «flaskeposten» ender. 

Inni i bøya driver solcellepanel en GPS-sender som forteller hvor bøya til enhver tid befinner seg, og vi kan følge med den på et online kart som viser alle bøyene som er satt ut og hvilken rute de har tatt. Dette gir viktig informasjon om hvordan plastsøppel havner i Arktis og andre havområder.

Plastic in a bottle er et finsk forskningsprosjekt hvor polarinstituttet har fått æren av å sette ut bøyen på det pågående toktet i Framstredet. Flere bøyer er satt ut siden prosjektet startet for to år siden: 

Forskningsprosjektet er en del av et større PAME og Arktisk råd-prosjekt en kan lese om her. På nettsiden kan man følge bøyen dag for dag. 

Følg flaskepostene!