I dag er det vedtatt flere endringer i svalbardmiljøloven. Formålet med endringene er å redusere forstyrrelsen fra menneskelig aktivitet på dyrelivet og å sørge for gode og effektive beslutningsprosesser.

Stortinget har fastsatt innstramminger i reglene om isbjørn, forbud mot bruk av droner ved utvalgte fuglefjell og endringer i bestemmelsene om overtredelsesgebyr og opprydding. I tillegg er det vedtatt hjemler for å kunne delegere myndighet til å følge opp ulovligheter og til å ta gebyr for private planforslag.

Endringene gjelder fra 1. januar 2025.

Mer informasjon om de nye reglene