Norsk Polarinstitutt og Norges forskningsråd skal sammen drive Svalbard forskningskontor i Longyearbyen. Nysatsingen skal bidra til bedre koordinert forskningsinnsats.

Norsk Polarinstitutt bidrar fra før av aktivt i internasjonalt forskningssamarbeid på Svalbard, og er gjennom egen forskning og miljøovervåking sentral i innhentingen av natur- og miljøkunnskap i Arktis. I tospann med Forskningsrådet skal polarinstituttet nå bidra mer helhetlig i koordineringen av forskningsutviklingen på øygruppen.

Å være kontaktpunkt og bindeledd til internasjonale forskningsmiljøer er allerede en sentral del av Norsk Polarinstitutts oppdrag. Instituttet er en tung aktør i svalbardforskningen, og vil gjennom sitt erfaringsgrunnlag bidra med tyngde til en forsterket norsk forskningsinnsats på Svalbard, sier direktør i Norsk Polarinstitutt, Camilla Brekke.

Det nye forskningskontorets koordinerende rolle blir dermed viktig i en tid med økende internasjonal forskningsaktivitet i sårbar villmarksnatur.

Jeg ser frem til samarbeidet med Forskningsrådet, sier Brekke. Sammen skal vi bidra til å finne løsninger som begrenser belastningen på natur og infrastruktur i lys av en helt nødvendig, men også bedre koordinert forskning. Vi har de aller beste forutsetningene for å løse dette svært godt, mener direktøren.