Evy Jørgensen (59 år) er tilsatt som ny avdelingsdirektør for Miljø- og kartavdelingen i Norsk Polarinstitutt. Hun kommer fra stillingen som assisterende miljødirektør hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Evy Jørgensen, opprinnelig fra Harstad og bosatt i Tromsø, kan skilte med lang og allsidig erfaring fra forskning- og forvaltningsfeltet.

Doktorgrad og grunnforskning 

I 1992 tok hun doktorgrad i organisk geokjemi fra Universitetet i Tromsø, der hun studerte nye biomarkører til petroleumsleting på oppdrag for VISTA (Statoil).

Evy Jørgensen. Foto: Marius Fiskum

Jørgensen utførte grunnforskning i organisk fotokjemi som postdoktor ved UiT Norges arktiske universitet, i samarbeid med både norske og utenlandske fagmiljøer, og hun har siden den gang vært knyttet til forskning og miljøforvaltning.  Hun har bakgrunn som faglig leder ved Unilab Analyse AS hvor hun var ansvarlig for miljøundersøkelser, faglige vurderinger og etablering av  kvalitetssikringssystem på laboratoriet.

Lang fartstid hos Fylkesmannen 

Fra 2000 og frem til i dag har Jørgensen arbeidet for Fylkesmannen, først som seksjonsleder for forurensning hos Fylkesmannen i Finnmark, og fra 2009 til 2013 som fagansvarlig for forurensning hos Fylkesmannen i Troms. I 2013 ble hun avdelingsdirektør for miljøvern hos Fylkesmannen i Troms og siden januar i år, da embetene i nord ble sammenslått, har hun arbeidet som assisterende miljødirektør.

Flytter blikket mot polarområdene 

Nå som Jørgensen beveger seg over til nye utfordringer, er det innenfor et fagfelt hun er godt kjent med, selv om fokuset flyttes nordover og sørover på kartet.

– Jeg gleder meg! Jeg ser fram til å arbeide med miljørådgivning for polarområdene.  Det blir nytt og veldig spennende.

Norsk Polarinstitutt har høykompetente ansatte som arbeider  med aktuelle og viktige temaer knyttet til klimaendringer og miljø i polarområdene. Det laget ser jeg frem til å være en del av, sier Jørgensen. 

Styrker laget 

Direktør Ole Arve Misund ser frem til å få Evy Jørgensen med seg i Polarinstituttet.

Med Evy Jørgensen får instituttet en meget erfaren og kompetent leder for Miljø- og kartavdelingen, og en leder som vil være opptatt av helheten og utviklingen av instituttet, sier Misund.

Evy Jørgensen tiltrer stillingen som avdelingsdirektør ved Norsk Polarinstitutt i mars 2020.

For spørsmål om stillingen, kontakt Evy Jørgensen, mobil: 907 30 473 og/eller Ole Arve Misund, mobil: 911 74 186