Istjørndalen på Nordenskiöld Land på Svalbard  har fått sin tredje av totalt syv planlagte værstasjoner.

SAMLER KLIMADATA Værstasjonene skal bidra til å styrke overvåkingen  av hvordan dyreliv og vegetasjon på tundraen påvirkes av klimaendringene, opplyser  reinsdyrforsker Åshild Ønvik Pedersen. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt 

Værstasjonen i Istjørndalen inngår i  Meteorologisk institutt sin overvåkning av vær- og klimautviklingen på Svalbard.

All informasjon om temperatur, vindretning og vindstyrke sendes i sanntid fra stasjonene og gjøres tilgjengelig via værvarselet på Yr. Målet er at stasjonene skal gi i presise værvarsler fra bestemte områder av øyriket i nord.

Miljøvennlig datainnsamling 

Det er COAT – Klimaøkologisk observasjonssystem for arktisk tundra, som satt opp stasjonen i Istjørndalen, i tilegg til flere lignende automatiske værstasjoner på Svalbard. Stasjonene skal bidra til å styrke overvåkingen  av hvordan dyreliv og vegetasjon på tundraen påvirkes av klimaendringene, som pågår med full styrke i Arktis. 

Værstasjonene gjør også at COATs fotavtrykk i overvåkingsområdene blir lite, fordi forskerne i mindre grad selv trenger å fysisk reise ut i villmarka for å hente værdata. Nå tikker informasjonen inn via datanettet og kan leses fra datamaskinene på kontorene.   

OVERVÅKER LEVEOMRÅDER Værstasjonene settes opp både i kyst- og innlandsområder som er viktige leveområder for de tre overvintrende artene reinsdyr, fjellrev og svalbardrype, i tillegg til de store trekkende gåsebestander. På bildet jakter en fjellrev på en kortnebbgås i Adventdalen på Svalbard. Foto: Bjørn Frantzen 

Sikkerhet ved ferdsel

I de indre dalførene av Svalbard fantes det inntil nylig lite eller ingen regelmessige værobservasjoner, på tross av at områdene er mye brukt av lokalbefolkningen på øygruppa. Nå får man tak i både værdata for ferdsel og klimadata til forskning og overvåkning. Det er forsker Åshild Ønvik Pedersen fra Norsk Polarinstitutt svært fornøyd med.

Værstasjonene gir viktig kunnskap om klimavariasjoner i indre strøk på Svalbard, i tillegg til at de øker sikkerheten for de som ferdes i de aktuelle områdene. 

COAT-værstasjonene settes opp både i kyst- og innlandsområder i Adventdalen, Sassendalen og Reindalen, som er viktige leveområder for de tre overvintrende artene reinsdyr, fjellrev og svalbardrype, i tillegg til de store trekkende gåsebestander. De to første COAT-værstasjonene ble etablert på Jansonhaugen og i Reindalen i 2019.

KREVENDE GRUNN Det er et krevende arbeid å sette opp værstasjonene på Svalbards tundra. Jordgrunnen er ofte ustabil og utsatt for permafrost som tiner. Men stasjonen kom opp til slutt, også i Istjørndalen. Foto: Stein Tore Pedersen / Norsk Polarinstitutt  

Permafrosten tiner  

Det er et krevende arbeid å sette opp værstasjonene på tundraen. Jordgrunnen på Svalbard er ofte ustabil og den er utsatt for permafrost som tiner.

– Værstasjonen i Istjørndalen ble fraktet med helikopter fra Longyearbyen.  Der ble fundamentet boret i stein før stasjonen ble montert og koblet til met.no sitt datasystem, opplyser forskningsingeniør Stein Tore Pedersen fra Norsk Polarinstitutt, som selv var med på operasjonen.   

COAT-værstasjonene inngår i det faste observasjonsnettverket som driftes av Meteorologisk institutt, og er  resultat av langsiktig samarbeid mellom Meteorologisk institutt, COAT,  Norsk Polarinstitutt, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Norsk institutt for naturforskning og Universitetssenteret på Svalbard.

Værnytt fra Istjørndalen

Og vil du se siste værnytt fra Istjørndalen, kan du sjekke det her via Yr.