Ny bok forteller om isen i Antarktis, fra dens spede begynnelse når snøfnugg lander i det indre av det kaldeste kontinentet på kloden til isen møter kysten og Sørishavet.

ISFAKTA OM ANTARKTIS Isbreforsker Kenichi Matsuoka med et rykende ferskt eksemplar av boka «Life of the Antarctic ice». Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt 

Men også Antarktis sin rolle, som uløselig knyttet til klimaendringer og havnivåendringer over hele kloden, blir behørig forklart i boken «Life of the Antarctic ice», som gis ut av Norsk Polarinstitutt, anført av isbreforsker Kenichi Matsuoka fra Polarinstituttet.

ANTARKTIS-VETERAN Mange og lange forskningsopphold i Antarktis har gitt Kenichi Matsuoka dyp innsikt i Antarktisisen og oversikt over forskningsfeltet. Her er han fotografert under feltarbeid på isbremmen Fimbulisen i Dronning Maud Land. Foto: Elvar Ørn Kjartansson / Norsk Polarinstitutt   

Isens hemmeligheter 

Matsuoka har over ti feltopphold bak seg fra isødet i sør.  Disse mange og lange forskningsoppholdene, kombinert med årelange studier av isen i Antarktis, har gitt han både dyp innsikt i isen og oversikt over forskningsfeltet. Nå har han samlet kunnskap om Antarktisisen mellom to permer, med god hjelp av kolleger og samarbeidspartnere fra syv land.   

Hvorfor er det viktig å skrive en bok om isen i Antarktis?

– Isen i Antarktis er en av de store usikkerhetene når det kommer til klimaendringer. Skulle mye av isen i Antarktis smelte, vil havnivået øke og påvirke livet til millioner av mennesker over hele verden, sier isbreforsker Kenichi Matsuoka, og legger til:

– I Antarktis finnes svarene på noen av de største utfordringene som det globale samfunnet står over i lys av klimaendringene, og av denne grunn er det viktig å fortelle historien om isen i Antarktis.

BOKLANSERING «Life of the Antarctic ice» ble lansert under middagen tirsdag kveld i forbindelse med Antarktis-seminaret som pågår i Tromsø denne uka. Her er Kenichi Matsuoka sammen med forskningsdirektør Nalân Koç og direktør Ole Arve Misund. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

En global termostat

I Antarktis finnes 90 prosent av all is på jordkloden. Det anslås at størsteparten av denne isen ble frosset for cirka 34 millioner år siden, relativt nylig sett i et geologisk tidsperspektiv. Siden den gang er mye endret

I dag er det uomtvistelig at de enorme islagte områdene fungerer som en global termostat som regulerer jordas klimasystem. Verdens klima er i endring, noe som er godt dokumentert fra forskningshold, blant annet via FNs klimapanel. Vi vet at det hvite isdekket i Antarktis kjøler ned atmosfæren gjennom albedo, og tilsvarende absorberer den mørke havoverflaten varme fra solen og er avgjørende for havets varmebalanse, for å nevne noe.

«Det syvende kontinent» 

Men tross den viktige brikken Antarktis spiller i det globale klimasystemet, blir kontinentet likevel omtalt som «det syvende kontinent». Matsuoka mener det er feil plassering.  Antarktis burde heller rangeres først.

Vi befinner oss i en tid med klimaendringer og ustabilitet i det enorme isdekket som dekker Antarktis, og som igjen kan påvirke hele planeten. Det er klart at Antarktis er svært viktig for å forstå hva som skjer med klodens klima.

 

BOKBAD Redaktør for tidsskriftet Polar Research, Helle Goldman, bokbadet Kenichi Matsuoka under lanseringen. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt 

Antarktiskunnskap for folk flest 

En stor del av forskningen som blir referert til i boka er utført i Dronning Maud Land, hvor størstedelen av den norske forskningsaktiviteten foregår og den norske forskningsstasjonen Troll ligger. Her har også forskning på isbreer blitt intensivert de siste årene i takt med klimaendringene. Og scenariet er skremmende. Hvis all is som finnes i Dronning Maud Land forsvinner, vil havnivået stige med omtrent seks meter, noe som vil få fatale konsekvenser for mennesker, dyr og øvrig natur over store deler av kloden.

– Foreløpig er iskappen i Dronning Maud Land  balansert, det vi si at istap herfra er omtrent lik snøfallet. Men datamodeller indikerer at området vil miste betydelig is om den globale oppvarmingen fortsetter med samme styrke som vi har sett de siste tiårene, opplyser Matsuoka.

 Men det er kanskje ikke nådd ut til «folk flest» hvor viktig rolle Antarktis har for klodens klima, tross de mange nyhetene fra media som varsler om raske endringer av naturmiljøet på kontinentet i sør. 

– Media har de siste tiårene rapporterer jevnlig om ny og banebrytende forskning fra Antarktis, og det er både viktig og bra. Jeg håper at denne boken hjelper deg med å knytte det hele sammen og tegne et stort bilde.

—-

I tillegg til Kenichi Matsuoka har følgende bidratt i boken:  Florence Colleoni, Laura de Santis, Laura de Steur, Reinhard Drews, Fausto Ferraccioli, René Forsberg, Tore Hattermann, Thamban Meloth, Geir Moholdt, Birgit Njåstad, Frank Pattyn, Christina A. Pedersen, Jon Hugo Strømseng, Michiel van den Broeke, Anders Skoglund, Jan-Gunnar Winther, Gunn Sissel Jaklin, Helle Goldman og Ole Arve Misund. 

Det er mulig å bestille boken via vår nettbutikk

SIGNERTE BØKER  Flere ville sikre seg Antarktis-boka, samtidig som de ville slå av en prat med Kenichi Matsuoka. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt