I samband med det nyleg avhaldne Antarktistraktat-møtet i India, signerte det indiske polarinstituttet og Norsk Polarinstitutt ein samarbeidsavtale (MoU).

Direktør Thamban Meloth frå NCPOR og direktør Camilla Brekke frå Norsk Polarinstitutt signerar avtalen. Foto: NCPOR

MoU står for Omforent memorandum, og er ein type avtale som speglar ei felles forståing.

Norsk Polarinstitutt har hatt eit samarbeid med indiske forskarar i NCPOR  (National Centre for Polar Research) sidan 2008, mellom anna gjennom utdanning av doktorgradskandidatar innan fagfeltet glasiolog. NCPOR har hovudkontor i Goa i India. NCPOR er også aktive i Ny-Ålesund forskingsstasjon der dei leiger ein bygning som dei kallar Himadri-stasjonen, i tillegg til at dei deltek i Ny-Ålesund flaggskips-program.

Sjølv om Noreg og India ligg geografisk langt frå kvarandre, så arbeider me saman om polarforsking både i Ny-Ålesund og i Dronning Maud Land. Den nysignerte avtalen legg grunnlaget for eit fruktbart samarbeid med NCPOR også i fortsetjinga, seier direktør Camilla Brekke.

Foto: NCPOR

I Dronning Maud Land i Antarktis har India ein eigen forskingsstasjon som heiter Maitri, som polarinstituttet òg har samarbeid med.

Mou-avtalen vart signert i samband med det nyleg fråhaldet Antarktistraktat-møtet i Kochi i India. Der møttest Antarktistraktatspartene (ATCM) og miljøvernkomiteen (CEP). Den norske delegasjonen til traktatsmøtet blei leidd av Utanriksdepartementet, medan Norsk Polarinstitutt representerer Noreg i miljøvernkomiteen samtidig som me deltek i delegasjonen til traktatsmøtet.

Deltakarane på traktatmøtet frå Norsk Polarinstitutt i år var direktør Camilla Brekke, programleiar Birgit Njåstad og seksjonsleiar/jurist Kristin Storvik.

Foto: NCPOR