I løpet av 20 måneder skal Statsraad Lehmkuhl besøke 36 havner over hele kloden for å fortelle om og samle inn kunnskap om havet. Om bord i skipet er en fersk vandreutstilling, laget av polarinstituttet, som handler om hvordan havet binder sammen hele kloden.

I august i år kastet det ærverdige seilskipet Statsraad Lehmkuhl loss for jordomseilingen One Ocean Expedition, som en del av FNs Havtiår.

Det 107 år gamle skipet er i anledningen jordomseilingen, omgjort til et moderne forskningsfartøy som samler inn vitenskapelige data om havet under hele ekspedisjonen. Det skal tas prøver av nivåer av CO₂, mikroplast, havforsuring, forsøpling og temperaturer i havet, for å nevne noe.

Seilskipet «Statsraad Lehmkuhl» seiler jorda rundt med utstilling og arrangementer knyttet til Norge som havnasjon. Til helga ankrer skipet opp opp i New York for noen dager. Foto: One Ocean Expedition 

Havet i fokus 

Underveis i seilasen deler studenter, forskere, ledere og mannskap kunnskap om havet med hverandre, og ikke minst til publikum som kommer om bord, når skipet ligger til havn rundt omkring på kloden.

Målet med One Ocean Expedition er å skape oppmerksomhet og dele kunnskap om havets viktige rolle. Akvarier, museer og skoler rundt i verden skal bruke skipet til å samle, inspirere og engasjere barn, ungdommer og voksne. 

I New York åpnes skipet for publikum, der de kan overvære utstillingen Polar = Global. I denne vektes det hvordan havet binder sammen hele kloden. Norsk Polarinstitutt er en av flere bidragsytere. Layout: Rudi Caeyers

Åpent skip 

Til helga ankrer Statsraad Lehmkuhl opp ved Brooklyn Bridge Park i New York. Da inviteres publikum om bord for å blant annet beskue åpningen av den ferske utstillingen Polar = Global, som Norsk Polarinstitutt har vært med å utvikle. I denne vektes hvordan havet binder sammen hele kloden.

– Klimaendringer fører til at is og snø smelter rundt polområdene, og det påvirker hele kloden. Dette får konsekvenser for dyrelivet, flere arter er i fare. Det at isbreene smelter fører til et stigende havnivå.

– Jo mer kunnskap vi får og mindre fotavtrykk vi setter, jo tryggere ser fremtida ut, sier spesialrådgiver Kim Holmén, ved Norsk Polarinstitutt.

Et av bildene som inngår i utstillingen. Dette bildet viser forskere under tokt til Framstredet, havområdet mellom Svalbard og Grønland. Layout: Rudi Caeyers

Klimafilm på storskjerm 

Holmén skal sammen med kollega, seniorrådgiver Helle Goldman, delta på utstillingsåpningen. I den anledning vises også en ny film om klimaendringer, på storskjerm, der polarinstituttet er en av flere bidragsytere. 

Forskere og teknologer fra Havforskningsinstituttet, Kongsberg Maritime, Universitetet i Bergen, Akvariet i Bergen, Norges sjømatråd, Norsk Polarinstitutt m.fl. skal på hver sine vis fortelle om hvordan vi mennesker påvirker havet eller kan utnytte ressursene som finnes der, på en bærekraftig måte. 

Polar = Global kan beskues fra 19. til 27. desember i New York. 

–Det skal per nå være forhåndsbestilt over 1000 billetter til utstillingsåpningen den 19. desember, forteller Holmén.

Kalde fakta om polarområdene blir fortalt i utstillingen om bord i skipet. Layout: Rudi Caeyers

Vandreutstilling til havs 

En del av Polar = Global vil vises i flere andre havner rundt om på kloden, under navnet «On Thin Ice».

Dette er en vandreutstilling som tar utgangspunkt i «On Thin Ice»-utstillingen som i dag står utenfor opplevelsessenteret Polaria i Tromsø. I denne er klimautfordringer  i Arktis og Antarktis vektlagt.

– ”On Thin Ice»  knytter havet til den polarområdene, der isen smelter i et urovekkende høyt tempo, sier Holmén.

Bildearkivar Ann Kristin Balto, spesialrådgiver Kim Holmén og seniorrådgiver Helle Goldmann fra Norsk Polarinstitutt har bidratt med å ferdigstille «On Thin Ice»-utstillinga. 

«Polar = Global» skal etter planen vises i Ushuaia (april 2022) , Yokohama (12-15.09.2022), Shanghai (24-27.09.2022) , Singapore og Cape Town (13-20.01.2023). I tilknytning til vandreutstillingen planlegges det å arrangere seminarer om temaene havforskning og havforvaltning.

Når skipet ankrer opp i hjemmehavna Bergen i april 2023, etter nesten to år til havs, ønsker Bergen kommune å arrangere One Ocean Week, en internasjonal samling med konferanser, workshops og seminarer om havforskning.

Underveis i seilasen skal det tas prøver av nivåer av CO₂, mikroplast, havforsuring, forsøpling og temperaturer i havet, for å nevne noe. Layout: Rudi Caeyers