Like utenfor Tromsø dukket forskningsbøya opp, sist sett på isdekket rundt Nordpolen.

I september 2019 ble flere bøyer satt ut øst i Polhavet. Nå har den ene bøya blitt hentet av forskerne på den lille øya Musvær nord for Vengsøya i Tromsø.

–  Vi har ikke gode nok modeller av hvor fort isen smelter og drifter i Polhavet. Ved hjelp av bøyene kunne vi måle hvordan isen drifter fra Polhavet, sier forsker Philipp Assmy ved Norsk Polarinstitutt.

Mats Granskog og Philipp Assmy har vært involvert i forskningsprosjektet knyttet til forskningsekspedisjonen MOSAiC hvor masse forskningsbøyer ble satt ut på isdekket rundt Nordpolen i samarbeid med internasjonale forskere.

En rund kule ligger på et isflak i sjøen

SIST SETT VED NORDPOLEN: Forskningsbøya ble satt ut på isdekket rundt Nordpolen, øst i Polhavet, sammen med mange andre bøyer.  Foto: Marcel Nicolaus

Reiseruta

Bøya ble satt ut på isdekket rundt Nordpolen, øst i Polhavet, sammen med mange andre bøyer. Videre reiste bøya over Polhavet på havisen, og forlot til slutt Polhavet i Framstredet. Her smeltet havisen bort, og bøya dreiv videre med havstrømmene.

Kart over deler av Polhavet med lilla sporing som viser hvordan en bøya har beveget seg i havområdet

De fleste bøyene fortsatte sørover langs østkysten av Grønland, men denne bøya vendte plutselig mot øst, og dreiv nesten rett inn til Tromsø. Tromsø-bøya er den første av forskningsbøyene som har drevet inn til land og har blitt plukket opp.

Mann holder oransje kule under armen

GJENFORENT: Polarinstituttets forskere, Mats Granskog (på bildet) og Philipp Assmy har vært involvert i forskningsprosjektet med bøyene. De hentet bøya på Musvær utenfor Tromsø. Foto: Philipp Assmy, Norsk Polarinstitutt

Dreiv rett hjem

Bøya har reist flere tusen kilometer over to år. Forskerne har fulgt med utviklingen til forskningsbøya de siste dagene. Da den ikke forandret posisjon på flere dager og  forstod de at bøya hadde drevet inn til land. Og det bare noen få kilometer fra Framsenteret i Tromsø hvor Norsk Polarinstitutt har hovedkontor.

Oransje kule ligger mellom steiner og tang med fjell og hav i bakgrunnen

FØRSTE BØYE I LAND: Denne bøya er den første av forskningsbøyene som har drevet inn til land og har blitt plukket opp. Foto: Philipp Assmy, Norsk Polarinstitutt

To personer står ved en hvit fritidsbåt på vannet som ligger inntil et skjær

HENTET HJEM: Mats Granskog og Ralf Meier i land på den lille øya Musvær utenfor Tromsø. De fulgte bevegelsene til bøya og når den hadde stått stille noen dager, så skjønte de at den var å finne her. Foto: Philipp Assmy, Norsk Polarinstitutt