Bok om havissmeltinga – no også digital og gratis

Innfrysinga av forskingsskipet Lance blei kalla for N-ICE2015-ekspedisjonen,…

– Før brukte vi snøscooter, no køyrer vi båt

- Her er havisen 40 centimeter tjukk! Vi kan jobbe på dette…

Dokumenterer store miljøendringer i Polhavet

– Forskning på atmosfæren, snø- og havis, og havet beviser…
Tre personer med en oransje kule i hendene

Nordpolen-Tromsø med havis og havstrømmer

I september 2019 ble flere bøyer satt ut øst i Polhavet. Nå…
isbjørn

Isbjørn kan være utryddet på Svalbard om 50 år

– Jeg tror isbjørn stort sett bare vil finnes nord i Canada…
Isflak i hav

Iskantsonen

Det er ikke isen i seg selv som alene gjør iskantsonen til et verdifullt og sårbart område, men økosystemene som er direkte eller indirekte knyttet til isen. Hele iskantsonen vil alltid være viktig for flere arter og/eller biologiske prosesser uavhengig av årstid. Det er koblinger mellom økosystemene i isen, vannmassene og havbunnen.
båt med heisekran

Leiter etter klimasvar i smeltende havis

I tre måneder skal havisforsker Dmitry Divine fra Norsk Polarinstitutt…

«Polarstern» fryses fast i isen for å samle klimadata i ett år

Granskog står ved havna i Tromsø der den tyske isbryteren…
Mennesker på skipsdekk

Jakter klimasvar i Framstredet

Hver høst drar Norsk Polarinstitutt på tokt til Framstredet,…
mann holder rev

Fjellrev krysset Arktis på rekordtid  

Forskerne gjorde store øyne da de studerte satellittsporingen…